Jeugd week 49

voor de jeugd week 49


 
deze week deel 4 uit onze nieuwe serie
 

deze week: Situationisme

 
Situationisme: Joseph Fletcher
Joseph Fletcher (1905-1991) was de pionier van het Situationisme.
Zijn werk, Situation Ethics (oftewel Situationele Ethiek),
 vormde de basis voor de moderne beweging van het Situationisme.
Sindsdien heeft bijna elke publicatie over het Situationisme
naar het model uit de schrijfsels van Fletcher verwezen.
Fletcher was een Episcopaal priester, een lid van de Euthanasia 
Educational Counsel (Euthanasie Onderwijs Raad),
en een voorstander van Planned Parenthood (een pro-abortus
organisatie met de naam Gepland Ouderschap).
Hij was een pleitbezorger van zowel euthanasie als abortus.
 

Situationisme: Fletcher's Model
Situationisme stelt, volgens Fletcher's model, dat het maken van beslissingen gebaseerd 
zou moeten zijn op de omstandigheden van een bepaalde situatie,
en niet op een onveranderlijke Wet. De enige absolute waarde is Liefde.
Liefde zou het motief voor elke beslissing moeten zijn.
Zolang als Liefde je doelstelling is rechtvaardigt het doel de middelen.
Rechtvaardigheid wordt niet in de letteren der Wet gevonden,
maar in de verspreiding van Liefde.
Fletcher baseerde zijn model op een uitspraak die in het Nieuwe Testament van de Bijbel 
wordt gedaan en die zegt: "God is Liefde" (1 Johannes 4:8).
 
Situationisme: De Tegenstrijdigheid
Fletcher's model voor het Situationisme lijkt op het eerste gezicht redelijk, 
maar wanneer deze zorgvuldig overwogen wordt,
worden de zwakke punten ervan duidelijk. Situationisme is gebaseerd op
"God is Liefde" in 1 Johannes 4:8. Maar, al in het volgende hoofdstuk lezen we:
"Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. 
Zijn geboden zijn geen zware last" (1 Johannes 5:3).
Hoewel Fletcher stelt dat elk gebod met een goed geweten geschonden mag worden als Liefde je doelstelling is,
vertelt de Bijbel ons dat het volgen van God's geboden feitelijk het liefhebben van God is.
Het schenden van welk gebod dan ook, ongeacht je bedoelingen, staat gelijk aan God niet liefhebben.
Daarom zegt de logica ons dat het schenden van een gebod niet uit Liefde gedaan wordt.
 

Situationisme: De Zondige Aard van de Mens
Situationisme wordt verondersteld op de Bijbel gebaseerd te zijn, en toch spreekt het de Bijbel tegen.
Bovendien zijn er filosofische overwegingen die onopgelost zijn gebleven.
Kunnen mensen, onvolmaakte wezens, vertrouwd worden om uit Liefde te handelen? 
Paulus de Apostel schreef, geïnspireerd door de Heilige Geest,
aan de Galaten: "De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde..." (Galaten 3:19).
Deze wet refereert aan de Levitische wet die door het offer van Jezus Christus aan het kruis werd "volbracht".
Maar, ethische regels blijven in het Nieuwe Testament van de Bijbel naar boven komen.
Misschien delen zij wel hetzelfde doel als de Levitische Wet, wat betreft het feit dat 
deze aan ons werden gegeven vanwege onze neiging om tegenover God te zondigen.
Zelfs mensen die in Christus geloven, gered door God's genade, behouden hun zondige aard in deze wereld. 

Situationisme: God's Woord
Hoewel Situationisme misschien wel goed bedoeld mag zijn, is het toch verkeerd.
Het is het beste om God's Wet onder geen enkele omstandigheden te overtreden, ongeacht wat je motieven zijn.
God weet het het beste en heeft Zijn Wet met een doel ingesteld. Hij heeft
aan geen enkel mens toestemming gegeven om Zijn Wet te overtreden.
Als je moet lijden omdat je Zijn Wet volgt, ben hier dan vreugdevol 
en uitzonderlijk blij over, want zo leden ook de Profeten vóór jouw tijd,
en je beloning in de Hemel zal groot zijn. Als je iemand waarvan je houdt
uit lijden kunt verlossen door God's Wet te breken, doe dat dan niet.
Want je ontneemt hen dan de kans om te volharden en om God's zegeningen te ontvangen.
Bovendien schend je God's Wet, en breng je zo Zijn ongenoegen op jezelf neer.
Het schenden van God's eeuwige Wet voor een tijdelijke zorg is hetzelfde 
als het concentreren op de dingen van deze wereld en het negeren van de eeuwigheid.

 

wordt vervolgd