Jeugd week 48

jeugd week 48

 
deze week " De absolute waarheid"
 
 

Absolute Waarheid - Onbuigzame Realiteit
"Absolute waarheid" wordt gedefiniëerd als de onbuigzame realiteit: 
vaststaande, invariabele, onwijzigbare feiten.
Het is bijvoorbeeld een vaststaand, invariabel en onwijzigbaar
feit dat er met absolute zekerheid geen vierkante cirkels bestaan,
en dat er met absolute zekerheid geen ronde vierkanten bestaan.
 

Absolute Waarheid versus Relativisme
Hoewel absolute waarheid een logische noodzakelijkheid is, 
bestaan er enkele religieuze oriëntaties (atheïstisch humanisme, bijvoorbeeld),
die tegen het bestaan van absolute waarheid argumenteren.
De uitsluiting van God in het humanisme vereist een moreel relativisme. Humanist John Dewey (1859-1952),
co-auteur en ondertekenaar van het Humanist Manifesto 1 (1933), stelde: "Er is geen God en er is geen ziel.
Er bestaan daarom geen behoeften aan de rekwisieten van de traditionele religie.
Wanneer we zo dogma en leerstellingen uitsluiten, dan is ook de onveranderlijke waarheid dood en begraven.
Er is geen ruimte voor een starre, natuurlijke wet of morele absolute waarden."
Humanisten geloven dat iedereen moet doen waarvan hij of zij zelf denkt dat dat het juiste is.
 

Absolute Waarheid - Een Logische Noodzakelijkheid
Je kunt op een logische manier niet argumenteren tegen het bestaan van absolute waarheid.
Het argumenteren tegen een bepaald iets is hetzelfde als het vaststellen dat er een waarheid bestaat.
Je kunt niet tegen de absolute waarheid argumenteren tenzij 
een absolute waarheid de basis van je argument vormt.
Beschouw de volgende klassieke argumenten en uitspraken eens die worden gemaakt door
mensen die proberen tegen het bestaan van de absolute waarheid te argumenteren...
 

"Er bestaan geen absolute waarheden".
Allereerst geeft de relativist aan dat er met absolute zekerheid geen absolute waarheden bestaan.
Dat is een absolute uitspraak. De uitspraak is zelf een logische tegenstrijdigheid.
Als de uitspraak waar is, dan bestaat er in feite een absolute waarheid 
- dat het een absolute waarheid is dat er geen absolute waarheden bestaan.
 

"De Waarheid is relatief."
Dit is opnieuw een absolute uitspraak die impliceert 
dat de waarheid met absolute zekerheid relatief is.
Afgezien van het feit dat er een absolute uitspraak wordt gemaakt, kunnen 
we voor de aardigheid toch eens veronderstellen dat deze uitspraak waar zou zijn,
en dat de "waarheid relatief is". Alles wat dan in deze uitspraak wordt omvat zou dan relatief zijn.
Als de uitspraak relatief is, dan is de waarheid soms niet relatief. Dat betekent dat er absolute waarheden bestaan,
wat betekent dat de bovenstaande uitspraak onjuist is. Als je de logica volgt, 
dan zullen relativistische argumenten zichzelf altijd tegenspreken.
 

"Wie weet wat de waarheid is. Toch?"
In dezelfde zin verkondigt de spreker dat niemand weet wat de waarheid is, 
maar dan zwenkt hij de tegenovergestelde richting in,
en vraagt hij zijn luisteraars om de waarheid van zijn uitspraak te bevestigen.

 "Niemand weet wat de waarheid is." De spreker gelooft overduidelijk dat zijn uitspraak waar is.
 

Er zijn filosofen die werkelijk ontelbare uren zwoegend besteden aan het 
schrijven van dikke boekwerken over de "zinloosheid" van alles.
We kunnen aannemen dat zij denken dat hun teksten niet zinloos zijn! 
En er zijn onderwijzers in de filosofie die hun studenten vertellen:
"Niemand's mening is superieur aan die van anderen. Er bestaat geen hiërarchie 
van waarheden of waarden. Ieder's standpunt is net zo geldig als dat van anderen.

We hebben allemaal onze eigen waarheid."
En het volgende dat ze doen is het nakijken en waarderen 
van de opstellen die de studenten schreven!
  

wordt vervolgd