Jeugd week 45 Jeugd week 46

 jeugd week 46


deze week het gebed

Bidden??


Bidden is praten met God, Hem vragen en bedanken,
je mag altijd alles bij Hem kwijt!
Je kunt dus ook gewoon in je eigen woorden Hem bedanken!
Als je tot de ontdekking gekomen bent dat God bestaat
en je wil de rest van je leven met Hem delen,
dan kun je het onderstaande gebed bidden:


Here God,
Dank U wel dat U mij heeft gered door Uw Zoon, de Here Jezus.
Dat Hij de straf heeft gedragen die ik had verdiend.
Dank U wel dat U mij een nieuw leven wilt geven omdat U 
de dood heeft overwonnen door op te staan uit de dood!
Dank U wel dat U vanaf vandaag mijn leven
wilt leiden door Uw Heilige Geest.
Dank U wel dat U mij heeft gemaakt en dat
U van mij houdt zoals ik ben.
Dank U wel dat U het doel in mijn leven bent
en wilt U mij helpen om Uw Woorden,
de Bijbel, te leren begrijpen zodat ik U
steeds beter mag leren kennen!
Amen.

Waarschijnlijk heb je nog een heleboel vragen,
dat is ook heel logisch!
Stuur dan een email

 volgende week

Zo kunstwerk, zo kunstenaar