Jeugd week 46

jeugd week 46 

 Deze week "Bescherm-Engelen"

 
Beschermengelen –Hemelse Dienaren
Eén van de meest geliefkoosde geloofsovertuigingen van veel mensen is
het geloof dat elk mens een eigen "engelbewaarder" of "beschermengel",
toegewezen heeft gekregen om hem of haar te beschermen.
Hoewel de Bijbel nooit de term "beschermengel" of "engelbewaarder" 
gebruikt, bestaan er wel voorbeelden van engelen,
die als taak hadden gekregen om mensen 
te beschermen (Handelingen 12:6–10).
Engelen zijn hemelse boodschappers die zich met de snelheid van
het licht voortbewegen om God's wil uit te voeren (Psalm 103:20–21).
In tijden van gevaar zijn "bescherm"-engelen God's dienaren
die gezonden zijn om ons te redden (2 Koningen 6:13–17).
Zij zijn soms betrokken bij de politieke zaken van naties, maar ook bij 
de kleinste zorgen van onze kinderen (Jesaja 37:33–36; Matteüs 18:10).
 
De meest significante eigenschap van engelen is niet hun 
bovennatuurlijke kracht of hun ontzagwekkende schoonheid.
Engelen, in het bijzonder beschermengelen, voelen 
zich gedwongen om werkzaam te zijn voor ons goed.
Ze zijn meer dan bereid om God's Woord te horen en uit te voeren.
Hun onuitputtelijke liefde voor God motiveert hen om dat 
te beschermen wat Hem het meest dierbaar is: Zijn kinderen.
 

Beschermengelen – Geheim agenten ( een getuigenis)
Toen onze zoon vijf jaar oud was, lieten we hem
op zijn fiets op straat rondrijden, voor ons huis.
Ik was zelf in de tuin aan het werk en plotseling hoorde ik gierende
remmen toen onze zoon, Eric, ineens een draai van 90° maakte,
juist voor een naderende auto. Een hysterische vrouw sprong uit de auto
en ze gilde: "Ik heb hem vermoord. Mijn God, ik heb hem vermoord!”
Maar toen ik dichter bij het "ongeluk" kwam zag ik dat Eric kalmpjes
op zijn fietsje zat, met de autobumper slechts centimeters van hem verwijderd.
De vrouw ging door met janken: "Ik was te laat voor een 
afspraak en ik ging op zijn minst
70 kilometer per uur.
Hij draaide zich ineens om! Zonder waarschuwing!
Ik weet zeker dat ik iets hard heb geraakt!
Maar daar stond Eric, zich afvragend waar al die drukte over ging, 
zonder ook maar een schrammetje op zijn lichaam.
“Hij [God] vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat” (Psalm 91:11).

 
Zou dit een onzichtbare beschermengel kunnen zijn geweest? In zijn boek "Angels:
God’s Secret Agents" (oftewel: Engelen: God's geheim agenten)
stelt Dr. Billy Graham: “Ik geloof niet in engelen
omdat ik er ooit een gezien heb -- want dat heb ik niet.
Ik geloof in engelen omdat de Bijbel zegt dat engelen bestaan;
en ik geloof dat de Bijbel het ware Woord van God is"1.
Hoe moeten we dan die heldere aura zien die twee kleine jongens uit een
instortende grot redde? Wie was die lange blonde vreemdeling
die de duikers door het gat in het ijs leidde?
Een jong kind rolt, ongedeerd, over drie rijbanen van een snelweg in 
Californië en vraagt: "Moeder, zag je ze? Al die engelen die het verkeer tegenhielden!”
 

En toch dienen engelen nooit zelfzuchtig, zij richten de aandacht niet op zichzelf.
Ze dienen op een anonieme manier die verzekert dat 
alle glorie naar God zal gaan (1 Petrus 3:22).
 
Beschermengelen – Kosmische Handelswaar
Heb je ooit geprobeerd om contact op te nemen met je engelbewaarder?
Een vriend van me is manager van een boekhandel en hij wordt
regelmatig gevraagd of hij boeken heeft die iemand kunnen leren,
om tot zijn engel te bidden of hoe je te weten kunt komen wat de naam van je beschermengel is.
Deze zelfde mensen gaan naar conferenties die je beloven 
dat ze je "in contact zullen brengen met je beschermengel".
Andere mensen die op zoek zijn naar hun engelbewaarder
gebruiken een iets gemakkelijker methode:
"voor slechts € 59.95 (vooraf te betalen) kunt U drie vragen naar
Uw engel-helderziende sturen en binnen 72 uur zult U een
reactie van Uw persoonlijke beschermengel ontvangen"!
Beschermengelen zijn goede handelswaar.
Boeken die beweren de waarheid over beschermengelen te verkondigen 
gebruiken alle mogelijke bronnen van informatie, behalve de echte bron van de waarheid.
Tradities en mythen over engelen, oude verhalen en zelfs persoonlijke
ontmoetingen met beschermengelen moeten tegen de onfeilbare standaard, de Bijbel,
worden afgemeten.
 

Het aanbidden of vereren van een engelbewaarder is afgoderij. 
“Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in 
zelfvernedering en engelenverering” (Kolossenzen 2:18).
We worden gewaarschuwd voor de gevaren van het najagen 
van beschermengelen, in plaats van God (2 Korintiërs 11:14).
We moeten ons geloof niet in engelen stellen, die door God zijn geschapen. 
Laten we ons geloof in God stellen, die over de engelen heerst.
Het is God die continu wonderbaarlijke dingen in onze levens 
uitvoert, en Zijn hemelse machten voor ons aanvoert.