Jeugd week 44

jeugd week 44


 
deze week het vervolg van
"  Als je je irriteert aan andere gelovigen "

  
Er staat in de bijbel dat als we een wet breken, 
dan breken we ze ALLEMAAL: 
 

Als iemand zich aan de hele wet van God houdt, 
maar die op één punt overtreedt,
is hij in feite net zo schuldig als iemand die de hele 
wet heeft overtreden. (Bijbel, Jakobus 2:10) 
 

Dus als je bijvoorbeeld een keertje liegt, ben je gelijk ook schuldig aan diefstal, moord.
Schuldig aan ALLES. En verdien je dus ook straf voor al die dingen.
Jezus is gekomen zodat we door genade ALLEMAAL 
gerechtvaardigd kunnen worden door het geloof,
omdat we het ALLEMAAL nodig hebben!
 

Als je niet inziet hoeveel jou vergeven is,dan begrijp je de genade ook niet.
Daardoor komt 't ook dat mensen het zo nodig vinden 
om over de tekortkomingen van anderen te praten.
Alleen als je je realiseert, hoeveel God jou vergeven heeft, 
kun en WIL je anderen vergeven, net zoals Jezus jou vergaf.
Het kennen van de grootheid van God's genade voor jou, is waar
de kracht vandaan komt om ook genadig voor anderen te zijn.
 

Ga je dus ook niet jezelf veroordelen voor je fouten. Als je er nu achter gekomen bent,
dat je schuldig bent aan wat je in deze studie hebt gelezen,
bekeer je dan door vanaf nu vast te gaan houden wat Jezus deed, en niet jij!
 

Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven.
Daarom leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij.
Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God.
Hij hield zoveel van mij dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven.
21
Wat God in Zijn genade heeft gedaan, wil ik niet onderschatten.
Want als wij het in orde konden maken door de Joodse 
wet te houden, zou Christus voor niets gestorven zijn. 

Vasthouden aan negativiteit over een zus, broer OF JEZELF, is leven onder de WET
en dan onderschat je de genade (om in jouw leven zichtbaar te kunnen worden)
 

Een houding van vergeving, geduld en het weigeren van het 
veroordelen van die ander, zorgt ervoor dat diegene zich bekeerd!
Als je 't anders doet, dan help je die persoon EN jezelf in 
diepere ellende (stof i.p.v genade = problemen i.p.v zegen).
 

Maar, hoe corrigeer je elkaar dan?
 

Als een bepaald persoon andere mensen blijft pijn doen, dan moet deze
gecorrigeerd worden met als doel die persoon verder te helpen.
 

Maar wie woorden van God doorgeeft, spreekt de mensen opbouwend, 
bemoedigend en troostend toe. (Bijbel, 1 Corinthe 14:3)
 

(In andere vertaling staat ook 'vermaning' J dat klinkt ons misschien 
wat negatief in de horen, maar er wordt hier ook bedoelt als het helpen van die ander)
 

Als iemand namens God spreekt, moet dat ALTIJD als doel hebben 
dat die ander opgebouwd, bemoedigd en getroost wordt.
Kijk naar wat de bijbel zegt als iemand de fout in gaat:
 

Broeders, als iemand op iets verkeerds wordt betrapt, moet u als mensen 
die door de Geest geleid worden hem vriendelijk terecht wijzen.
Vergeet niet dat u zelf ook in de verleiding kunt komen
iets verkeerds te doen (Bijbel, Galaten 6:1)
 

Met 'beschouw jezelf' is hetzelfde als realiseren 
dat die ander geen haar beter is dan jou...
 

En RESTORE OPBOUWEN is het tegenovergestelde 
van ONDERUIT HALEN - . Daarom zei Jezus:
 

Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vroeg Hij. 'Jullie noemen 
mij Meester en Here. En dat is juist dat ben Ik ook.
14
Als Ik nu jullie voeten heb gewassen, moeten jullie dat ook bij elkaar doen.
15 Want Ik deed het om een duidelijk voorbeeld te geven.
Volg Mij hierin na. (Bijbel, Johannes 13:13-15)
 

volgende week het laatste deel.