Jeugd week 43

jeugd week 43

wij gaan verder met;  "Als je je irriteert aan andere gelovigen" deel 2

 
Als je op die manier denkt over of praat tegen je broer of zus,dus hem behandelt 
als een 'nieuw mens' dan bouwt dat hem, maar ook jou op!
Als je het tegenovergestelde doet, alleen maar die ander op z'n fouten wijst
(= iemand kennen naar het vlees)
, dan vervloek je elkaar.
 

Maar wat een mens zegt komt van binnenuit. Uit zijn hart. 
Daardoor wordt een mens slecht. Want uit het innerlijk komen slechte gedachten,
moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddel voort. Daardoor wordt een mens slecht.
Maar men wordt niet slecht door te eten zonder handen
te hebben gewassen.' (Bijbel, Mattheus 15:18-20)

 
Door over elkaar te praten vanuit het vlees 
(= je oude mens die tegen/ over anderen 'oude mensen' praat) te praten,
in plaats van het woord als maatstaf te gebruiken (genadig zijn t.o.v. het 'nieuwe mens'), 
maakt dat die ander meer slecht gaat doen.... maar ook JEZELF!
Je wordt stoffig en je maakt ook die ander stoffig; en duikt de slang op! (lees ook de 'stofstudie' )
 
Hoe krijg je jezelf zover om op deze manier te praten en te denken over elkaar?
 

Nu komen we op een interessant punt. Jezus is erg duidelijk over wat eruit het hart van een mens komt.
Het is goed om je te realiseren dat Hij het heeft over mensenharten in het algemeen.
Dus ALLE harten. Wij mensen, hebben allemaal hetzelfde rotte, gemene, oordelende,
egoïstische, zelfvererende hart. Niemand is beter dan een ander.
Mensenlevens laten wellicht een verschillende 'mate' van zonden zien, 
maar dat komt simpelweg door de verschillende omstandigheden waarin iemand leeft

(verschillende ouders, vrienden, opleiding, land, woonplaats, achtergrond).
 

Er is jou ZOVEEL vergeven. Laat niemand denken: 'ik ben zo slecht nog niet' 
of 'ik ben nooit zo slecht geweest'. Waarom?
ALS jouw hart al beter was dan dat van anderen (gebaseerd op wat jij kunt zien),
dan komt dat simpelweg door betere omstandigheden waarin je tot nu toe geleefd hebt
(puur genade dus!), en dus niet omdat jij beter BENT of je hart lang niet zo slecht IS.
Íedereen heeft Jezus helemaal nodig gehad en door bij jezelf te denken dat
je beter bent dan een broer of zus, dan beledig je Jezus en andere mensen.
 

Wat gebeurt er, als je erachter komt HOEVEEL je vergeven bent:
 

(Lees voor de context Lukas 7:36-47)
 
Jezus gaf meteen antwoord op wat er in de Farizeeer omging. 'Simon', 
zei Hij, 'Ik moet u iets zeggen.''Ja, antwoordde de farizeeer.
'Ik luister.'41 'Iemand gaf twee mannen geld te leen, de één 500 zilversttukken en de ander 50.

42 Maar geen van beide kon hem terugbetalen. Daarom schold hij hun 
de schuld kwijt. Wie van de twee zal daarna het meest van Hem houden?'

43 'Ik denk de man die hem het meeste schuldig was',
antwoordde Simon. 'Precies', zei Jezus.  (Bijbel, Lukas 7:40-43)
 
zij had nogal wat om haar geweten, maar Ik heb het haar allemaal vergeven. 
Daarom haeeft ze zoveel liefde voor Mij. Maar iemand die voor weinig zonden
vergeving heeft gekregen, geeft ook weinig liefde. (Bijbel, Lukas 7:47)
 

God is hier zeker niet aan het discrimineren. Maar maakt duidelijk,
dat het is niet zo dat niet iedereen dezelfde liefde KAN tonen en dat het niet zo is,
dat je eerst flink veel moet zondigen voordat je veel van God kunt houden.
Het gaat er helemaal om of je je REALISEERT, wat de waarheid is over jezelf.
 

Dus REALISEREN dat je evenveel vergeven bent als ieder
ander en dat je dat net zo hard nodig had als ieder ander.
Als je denkt dat jij niet zoveel fouten te vergeven had, dan zul je ook niet 
zoveel liefde ontvangen en daarmee ook niet zoveel van God in je leven zien.

 
volgende week gaan wij verder.............