Jeugd week 42 Jeugd week 42

voor de jeugd week 42deze week deel 3, voorgaande weken hebben wij besproken "Zondig" "Straf"
en deze week gaan wij verder met "Redding".

Waarom moet ik gered worden? En waarvan?

In het artikel “Straf?!” kun je lezen dat Jezus, 
de Zoon van God, de doodstraf op Zich heeft genomen
die jij eigenlijk verdient.
Hij stierf en volbracht daarmee de eis van jouw straf.
Als Hij dood was gebleven dan had het
allemaal niet zoveel zin gehad.
Maar Jezus stond op uit de dood en daarmee
overwon Hij onze ergste vijand.
Hij ging daarna naar de hemel en is daar nog steeds bij God.
Tot het moment dat Hij terug zal komen op
aarde om als Koning te gaan heersen.
Op dat moment zal Hij ook komen om te oordelen.


God zegt in Zijn Woord, de Bijbel, dat wanneer je gelooft 
in Jezus Christus als Zoon van God
en wat Hij voor jou heeft gedaan,
dan wordt je gered van het oordeel!
Je hoeft dan niet bang te zijn voor straf,
want Jezus heeft jouw straf gedragen.
Als je gelooft, mag je weten dat jij met Jezus bent gestorven, 
maar ook weer opgestaan.  Je hebt een nieuw leven gekregen.
Je wordt als het ware opnieuw geboren en dan niet uit de huidige schepping 
waardoor je weer onder de zonde zou zijn,
maar je wordt uit God geboren en hebt dan geen zonden meer!
Bovendien is dat leven niet meer sterfelijk maar eeuwig!

Je mag dan leven zoals je eigenlijk bent bedoeld.
Je kunt dan ook in contact komen met God en
een relatie met Hem aangaan.
Je hoeft niet meer bang te zijn voor de dood, 
want die vijand is overwonnen door Jezus Christus!

“Maar ik ga toch nog wel een keer dood?”


volgende week  gaan wij verder......... met de.........dood!!!!!!!