Jeugd week 42

jeugd week 42


vorige week hebben wij het gehad over
 
"te groot verantwoordelijksheid gevoel"
 
deze week  "Als je je irriteert aan andere gelovigen"

  
Verdraag elkaar en wordt gelukkig
 

Hoe moet je het woord naar elkaar gebruiken...
 

Als wij dit alles samenvatten, betekent dit dat allen één van hart en ziel moeten zijn. 
Leef met elkaar en houdt van elkaar. Wees vriendelijk en nederig. 
Vergeld geen kwaad met kwaad; als iemand u beledigt, zeg dan niets lelijks terug, maar wens hem het beste toe.
Wij moeten vriendelijk voor andere mensen zijn; 
dan zal God ons zegenen. (Bijbel, 1 Petrus 3:8) 

Leuk, maar hoe moet je nu over elkaar denken?
En wat als een mede-christen, een broer of zus, iets zegt waarvan je zeker 
weet dat het niet waar is? Moeten we nu wel elkaar op onze fouten wijzen of...?
 

Laten we de bijbel er eens bijpakken (uiteindelijk is dat de enige waarheid!).
En dan gaan we eerst eens kijken hoe ons hart en houding ten
opzichte van 'de onzinsprekende mede gelovige' moet zijn:
 

Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar.
Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed . (Bijbel, Efeze 4:32)
 
God vraagt ons om elkaar te vergeven, net zoals Christus ons vergeven heeft.
Hoe heeft Jezus ons vergeven, hoe uit Hij dat? NOOIT rekent 
Hij onze zonden meer toe, Hij behandelt ze als -betaald-.
God weigert zelfs om nog OOIT aan ze te denken:
 

Ik zal hun overtredingen vergeven en niet meer aan hun zonden denken.
 

Dat betekent gelijk dat Hij het ook niet met anderen erover praat.
Maar wat als het nou ECHT, ECHT afschuwelijk is wat iemand over jou zegt?
 

Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. 
Volg hierin het voorbeeld van Christus, Die u zonder meer vergeven heeft.
 

Dat wat erover je gezegd wordt, kan best onrechtvaardig en pijnlijk zijn voor je.
Maar God vraagt van ons om wijzer te zijn en geduld te hebben met die broer of zus.
Het is puur GENADE wanneer je beter doorhebt wat goed en fout is.
Probeer die ander te bekijken zoals Jezus naar die persoon kijkt:
een NIEUW mens, perfect, zonder foutje, gewild, geliefd en gezegend.
Weiger die ander te kennen naar het vlees (zijn oude mens):
 

Houd er dus mee op gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen of naar wat men over hen zegt.
Ik heb zelf de fout gemaakt zo over Christus te denken en Hem alleen als mens te beschouwen.
Maar dat is nu wel anders! (Bijbel, 2 Corinthe 5:16)
 
Geloof in het onzichtbare, kijk of reageer niet naar dat wat je nu kan zien, want het is maar tijdelijk.
En het onzichtbare (dus in geval van broer/zus, die is een perfect nieuw mens in Jezus) is voor eeuwig.
Het kost God tijd om iemand te veranderen, geef Hem die tijd. Je hebt het uiteindelijk ook zelf nodig!
 

Ja maar, ja maar....
 

volgende week gaan wij hier mee verder.