Jeugd week 41

jeugd week 41


 

hadden wij het vorige week over een"ik heb een klein geloof"
 

deze week "Te groot verantwoordelijkheidsgevoel"

 
Misplaatst verantwoordelijkheidsgevoel krijg je er niet zomaar uit.
Het is namelijk meer vanuit een emotie dan dat het een verstandelijke keuze is,
en het komt waarschijnlijk voort uit de aangeboren 
bediening van herderschap (voor de schaapjes zorgen).
 

Wanneer mensen met bijbelteksten aankomen om je te vertellen dat je je 
toch echt niet zo druk moet maken over die en die… 
dan voel je je in plaats van geholpen ook nog eens veroordeeld.
Dat gevoel is er nou eenmaal, het komt van binnenuit en is hartstikke oprecht… 
toch merk je, als je eerlijk bent, dat het teveel van je kost… 
teveel van je denken en doen in beslag neemt.
Hoe kom je ervan af?
 

Het beste is, als je iemand om je heen hebt, een goede vriend of vriendin 
bijvoorbeeld die God kent, en die jou steeds weer helpt inzien 
dat je verantwoordelijkheidsgevoel onterecht is,
en de onterechte zorgen je hart niet meer vullen.
 

Die vriend zou bijvoorbeeld kunnen vragen en uitleggen: 
Is het logisch dat je je verantwoordelijk voelt voor diegene?
JA. maar ben je het verplicht? WEET IK NIET. Zou God het weten?
JA
??. Wie is er verantwoordelijk voor jou? WEET IK NIET.
Zullen we dan maar eens kijken hoe God dat ziet? SCHUCHTER....
 

(Herkenbaar?)
 
Waar ben je eigenlijk verantwoordelijk voor?
Wij moeten voor een aantal dingen verantwoording afleggen aan God, 
met daarin wellicht een prioriteit, afhankelijk van in welk deel van je leven je bent.
(kind? getrouwd? getrouwd met kind?).
 

ALGEMEEN: we zijn verantwoordelijk wat ons -door God- is toevertrouwd.
 

Maar wie zich niet bewust is dat hij verkeerd heeft gedaan, zal een lichte straf krijgen.
Als iemand veel heeft ontvangen, zal ook veel van hem worden geëist. 
Hoe meer je is toevertrouwd, hoe groter je verantwoording is.

(Bijbel, Lukas 12:48)
 
DUS WIJ ZIJN OOK ECHT ALLEEN VERANTWOORDELIJK 
VOOR WAT ONS DOOR GOD IS TOEVERTROUWD!!!!
 

Last is licht, juk is zacht Grootste 'gevaar' voor onze rust: zelf verzinnen 
(op basis van gevoel) wat je is toevertrouwd en je daar misplaatst verantwoordelijk voor voelen.
En je moet ook nuchter zijn: een ouder is jou niet toevertrouwd, jij ben je ouders toevertrouwd.
 

WAAR GOD ONS VERANTWOORDELIJK VOOR STELT:
 

TEN EERSTE:

over je EIGEN leven. dat heeft God je 100% zeker toevertrouwd :-).
jouw eigen leven. NIET dat van anderen.
 

Ik wil u nu dan ook duidelijk zeggen dat u zelf de verantwoording
draagt over uw leven. (Bijbel, Handelingen 20:26)
 

Jongeman, het is heerlijk om jong te zijn! Geniet van elke minuut!
Doe alles wat u wilt; pak alles wat u krijgen kunt,
maar vergeet niet dat u van alles wat u doet, ook verantwoording 
moet afleggen tegenover God. (Bijbel, Prediker 11:9)

 
God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor Zijn ogen; 
niets kan verborgen blijven voor Hem aan Wie wij verantwoording moeten afleggen,
voor alles wat wij hebben gedaan. (Bijbel, Hebreen 4:13) 

TEN TWEEDE:
voor je persoonlijke geloofsleven (dus dat gaat VOOR dat van anderen!)
 

Vertrouw uzelf helemaal aan Christus toe. Hij is onze Here. Wees altijd bereid 
verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft,
als daarom gevraagd wordt. Maar doe het wel vriendelijk
en met het nodige respect. (Bijbel, 1 Petrus 3:15)
 

TEN DERDE:
voor mensen
a) bij trouwen: heeft de man verantwoording voor de vrouw 
(zie genesis: god sprak adam aan toen eva appel plukte)

b) als je kinderen krijgt: heb je samen met je man de verantwoording voor die kinderen
c) voor familie (ouders, broers, zussen), echter alleen als ze gebrek lijden en jij hebt zelf ruim voldoende
d) voor christenen, echter alleen als God je dat DUIDELIJK TOEVERTROUWD
 

Voor de derde keer vroeg Jezus: "Simon, 
zoon van Johannes, houd je van Mij?"
Toen Jezus hem voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield,
werd Petrus verdrietig. "Here", zei hij, "U weet alles.
U weet toch dat ik van U houd!" "Zorg dan voor mijn schapen", 
zei Jezus. (Bijbel, Johannes 21:17)

 
DUS
als je leiding mag geven/voor mag gaan.
 

Gehoorzaam uw voorgangers en doe wat zij zeggen. Het is hun taak over 
u te waken; zij zullen voor God verantwoording moeten afleggen over wat zij hebben gedaan.
Als u hen gehoorzaamt, zullen zij hun werk met voldoening kunnen doen, zonder veel zorgen en moeite.
Maar als u hen niet gehoorzaamt, doet u daarmee uzelf tekort. (Bijbel, Hebreeën 13:17)
 

TEN VIERDE:
wat we DOEN. dat gaat over ZAKEN en niet over mensen
a) dagelijks leven
 

God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot 
voor Zijn ogen; niets kan verborgen blijven voor Hem,
aan Wie wij verantwoording moeten afleggen,
voor alles wat wij hebben gedaan. (Bijbel, Hebreen 4:13)
 

b) arbeid in het koninkrijk
 

Broeders, denk niet dat u allemaal leraars bent, want een leraar wordt 
strenger beoordeeld, omdat zijn verantwoording groter is.

(Bijbel, Jakobus 3:1)
 
TEN VIJFDE:
heel nuchter, wat we doen zo goed mogelijk doen 
(maximale inspanning), maar niet tot bloedens toe!!!!
 

Maar toen zij vijandig werden en met Jezus gingen spotten, 
schudde Paulus het stof van zijn kleren en zei: "U veroordeelt uzelf.
Het is niet meer mijn verantwoording. Vanaf nu ga ik
naar de mensen die niet tot het Joodse volk behoren."
dit geldt ook voor het helpen van/rekening houden 
met je omgeving. (Bijbel, Handelingen 18:6)
 
tot volgende week