Jeugd week 40

jeugd week 40


 
deze week starten wij een nieuwe serie "Ik heb een klein geloof.."
 

Stel je voor: een leven waarin de volledige kracht van God zichtbaar wordt. 
Ieder probleem dat je tegen komt, overwin je zonder probleem.
Ieder gevecht win je. Men, om zo te leven heb je een geloof 
groot als de Himalaya nodig! Hoe krijgen we dat?
 

Kracht komt voort uit geloof.
En geloof krijg je alleen als de waarheid kent en gelooft… als we dit rijtje eens omdraaien: 
WAARHEID à GELOOF à KRACHT (= alles wat je nodig hebt)
 

De Bijbel is 100% de waarheid en de bijbel zegt dat we dezelfde dingen zullen doen als Jezus... 
zelfs grotere! Nu, als de bijbel dit zegt, dan moet het mogelijk zijn. 
Laten we eens gaan kijken wat Gods kracht uit ons leven houdt.
 

De Heilige Geest is Degene die de KRACHT levert, 
Hij wordt ook wel de Geest van de Waarheid genoemd:
 

Jezus: ‘Maar wanneer de Geest van de waarheid komt, 
zal Hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid.
Hij zal niet op eigen gezag spreken, Hij zal alleen vertellen wat Hij hoort, 
en de dingen die komen gaan, bekendmaken.
Hij zal Mij verheerlijken, want alles wat Hij jullie bekendmaakt, heeft Hij van Mij.
Alles wat de Vader heeft, is van Mij; daarom zeg ik jullie dat Hij alles wat Hij jullie bekendmaakt, 
van Mij heeft.’ (Bijbel, Johannes 16:13)
 
De Heilige Geest kan ALLEEN de WAARHEID bevestigen. 
Hij kan ALLEEN maar God’s kracht geven als we de waarheid geloven en spreken.
Waarom? Omdat alleen de waarheid Jezus verheerlijkt (vers 14) 
en Hij anders zou hij een leugen bevestigen.
 

Kun je je voorstellen hoe belangrijk de ‘waarheid’ is in het leven van een christen! 
Geen waarheid = geen kracht. Alleen wanneer je de waarheid gelooft en vandaar uit de waarheid spreekt,
kan er kracht zijn. Dus tussen waarheid en kracht zit ons geloof. 
Het is ONS geloof wat de waarheid aan de kracht verbindt.
We moeten dus de waarheid kennen en geloven…
 

Nu kunnen we wat concusies trekken: Laten we eens kijken naar onze levens en naar de kerk.
Is er veel kracht? Nee. Er kunnen hiervoor twee redenen zijn. 
Of we hebben niet veel geloof of we kennen de waarheid niet en gelovem we in verkeerde dingen.
In de eerste gemeente (lees over hen in Handelingen) 
was veel waarheid, veel geloof en daardoor veel kracht...
 

Wat is er gebeurd?
 

Hoe komt het dat de mensen tegenwoordig eerder de kerk uitrennen dan er graag naar toe gaan? 
Wat is er gebeurd? Wat heeft de kerk aangevallen?
 

Dát is de reden. U bent kinderen van de duivel en doet met plezier wat  hij wil. 
Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten  de waarheid gestaan, 
want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar  liegen. 
Hij is de bron van de leugen. (Bijbel, Johannes 8:44)
 

Jezus heeft het hier tegen de Farizeeërs. En zoals je waarschijnlijk weet, 
zaten zij vol van leugens. Jezus is hier aardig duidelijk tegen ze: 
Leugens zijn van de duivel en de duivel kan de waarheid niet vertellen.
En nog heftiger: hij is al een moordenaar sinds het begin…
 

...dus het is allemaal begonnen in het begin.... waar is dat begin? 
Ja, in het paradijs, de hof van Eden.
 

De slang was listiger dan alle andere dieren, die de HERE God had gemaakt.
Hij zocht de vrouw op en vroeg: "God heeft jullie zeker wel verboden 
van de bomen in de hof te eten,hè?" (Bijbel, Genesis 3:1)
 
De vraag van de duivel (slang) druipt al van de leugen; God had helemaal niet gezegd 
dat ze niet van de bomen in de hof mochten eten.
God had juist gezegd: Jullie mogen van ALLE bomen
in de hof eten. Maar het wordt nog erger:
 

“Dat is een leugen", zei de slang, "je zult niet sterven. 5 God zegt dat alleen, 
omdat Hij weet dat jullie aan Hem gelijk zullen zijn  als je daarvan eet.
Je ogen zullen open gaan en evenals God zul je het onderscheid
kennen tussen goed en kwaad." (Bijbel, Genesis 3:4)
 
Hier liegt de duivel weer. Zo tussen neus en lippen door noemt hij God een leugenaar. 
In vers 5 zie je de grootste misleiding:
‘jullie zullen aan Hem gelijk zijn’. 
Terwijl ze al als God waren: Genesis 1:27!
 

Deze twee leugens zijn gelijk de twee hoofdleugens:
 
1: Leugen over de goedheid van God (God gaf ons geen grenzen, we mochten van ALLE bomen eten,
op 1 na… maar zoals je weet was dat alleen voor hun (ons) eigen veiligheid)
 

2: Leugen over de identiteit van de persoon waar tegen gepraat wordt. 
(Je bent nog niet als God, je moet er wat voor doen)
 

En wat denk je, de duivel gebruikt nog steeds deze leugens die hij in het begin gebruikte.
Ook Jezus moest deze leugens weerstaan in de woestijn.
En je ziet dat de duivel iedere keer weer probeert om Jezus 
wat te laten DOEN om Zijn identiteit te bewijzen:
“Als je de Zoon van God bent, …. Maar Jezus WAS al de Zoon van God.
Vlak voor Hij de woestijn in ging, had God tegen Hem gezegd: 
Jij bent ‘Mijn geliefde Zoon’. Maar in tegenstelling tot Adam en Eva, 
Jezus trapte niet in de leugens van de duivel. Gaaf!  

volgende week deel 2