Jeugd week 39 Jeugd week 39

voor de jeugd week 39


Bidden

Bid jij wel eens??? en hoevaak??

Vraag jij je ook weleens af of Jezus ook Bad tot zijn Vader???

Lees maar en ontdek het:


De Biddende Jezus – Waar Bad Hij?
Eén van de meest mysterieuze en intrigerende aspecten van Jezus is de manier waarop Hij bad.
We hebben slechts de beschikking over kleine gedeelten van Zijn gebeden zoals deze in de Evangelies zijn vastgelegd.

Het staat geschreven dat Hij soms de hele nacht lang bad.
De Bijbel vertelt ons dat Hij in de Hof van Getsemane bloed zweette, zo groots was Zijn conversatie met Zijn Vader.

Zijn laatste vastgelegde gebed is het befaamde "Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt".
Deze woorden van totale onderwerping aan wat er zou gaan gebeuren staan in scherp 
contrast met onze menselijke neiging om confrontatie en dood te ontwijken.

Er is niet vastgelegd dat Jezus ooit in het openbaar bad.
Hij leerde Zijn volgelingen om hun spiritualiteit niet te gebruiken om de aandacht 
op zichzelf te vestigen zoals de priesters in die tijd gewoon waren te doen.

Hij bad in afzondering.

Meer specifiek, Hij trok zich naar een eenzame plaats terug 
zodat hij niet door anderen zou worden afgeleid.
We kunnen Zijn voorbeeld volgen door een stille plek voor onszelf te reserveren 
en ons gebed op een dusdanig tijdstip te plannen dat we minder snel door familie,
vrienden of andere afleidingen worden gestoord.
Je op God concentreren is de voornaamste gedachte, 
zodat we Hem in antwoord tot ons kunnen horen spreken.

De Bijbel leert ons dat we ten alle tijde een 'biddende houding' moeten aannemen.
Eén van de gaafste dingen van bidden is dat we zelfs kunnen 
bidden als we aan het werk zijn, als we thuis zijn, of op andere plaatsen.
We kunnen zelfs bidden als we in de auto rijden.
Een biddende houding betekent dat we ons steeds zeer bewust 
moeten zijn van de aanwezigheid van God en dat Hij altijd luistert.

“Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet” (Jakobus 5:16).
Dit betekent dat de meest dringende kleine zinnen met 
dezelfde kracht worden ontvangen als een lang gebed:
"Ik geloof" heeft de macht om je leven te veranderen.

De Biddende Jezus - Hoe Bad Hij?
Toen Zijn discipelen Hem vroegen om hen te leren bidden, 
leerde Hij hen het "Onze Vader".
Dit gebed leerde hen om God te eren, om Zijn perfecte wil voor 
hun leven na te streven, om Hem te vragen in
hun behoeften te voorzien,
om Zijn voorzieningen te verwachten en om 
zichzelf in dienstbaarheid op te offeren.

Een aardige manier om te onthouden welke dingen 
je in je gebed kan opnemen is om aan het
Engelse woord voor bidden, P.R.A.Y., te denken.
Dit staat in deze context voor Praise (Verheerlijk), 
Rejoice (Ben vreugdevol), Ask (Vraag), en Yield
(Geef je aan Hem over).
Deze vier eenvoudige woorden vormen een geweldige 
fundering waar je je gebeden op kunt bouwen.

De Biddende Jezus – Wat Kunnen We Leren?

Bidden is tweerichting-verkeer.
Onze vader in de Hemel verlangt er naar
om met ons te communiceren.
We hebben deze wonderbaarlijke mogelijkheid gekregen om 
tweerichting-gesprekken met onze Schepper te hebben.
Hij kent onze harten en gedachten al, maar als we deze 
tegenover Hem verwoorden dan laten we onze
lasten en onze verlangens los.

Wanneer we God in vertrouwen nemen dan maakt Hij Zijn antwoorden aan ons bekend.
We bidden niet alleen om onszelf te horen denken of praten.
Bidden bouwt de relatie die we met Hem hebben.
Bidden bouwt ons geloof.

God reageert op ons geloof, niet op onze behoeften.
Bidden is de actie waardoor ons geloof wordt uitgezonden.
Ook wij kunnen bidden zoals Jezus dat deed.

wil je meer weten over Bidden of heb je andere vragen schroom niet en stuur ons een email