Jeugd week 39

jeugd week 39
 

deze week "Mijn vaandel dat boven jou wappert is liefde"

 

Onder het Vaandel der Liefde

 
“Hij brengt mij in het wijnhuis, boven mij zijn vaandel van liefde” (Hooglied 2:4).
 

Kind, Mijn vaandel dat boven jou wappert is liefde.
Vaandels zijn verkondigingen, dappere verklaringen van feiten die boven mensen,
plaatsen en dingen worden uitgestald.
Zij zijn Mijn onbetwistbare verkondigingen die iedereen zou moeten kunnen zien.
Er bestaat een zekerheid onder Mijn onwrikbare vaandel, 
want ik ben onveranderlijk (Hebreeën 13:8).
Ik maak deze verkondiging over jou zodat de hele wereld dit kan zien.
De wetenschap dat je geliefd bent zal onweerstaanbaar zijn voor hen die zich niet geliefd voelen.
Ik zal een tweeledig doel bereiken: van jou houden en anderen tot me aantrekken.
Het is Mijn verkondiging voor alle machten van deze wereld.
Ik hijs dit permanente, onwrikbare vaandel boven jou en
je leven uit en verkondig zo Mijn liefde voor jou.
Hoewel dit vaandel onwrikbaar is, verankerd in het bloed van Mijn Zoon,
reageert dit met een vloeiende beweging op de Wind van de Geest
die gezonden is om over jouw hart en je leven te blazen.
Mijn vaandel der liefde reageert als in een dans en schept zo
een uniek muziekstuk waarmee je leven gedirigeerd kan worden.
 

Zelfs nu, op dit moment, stuur Ik golven van beweging over je heen en 
Ik laat zo een fris, blijmoedig bewustzijn van Mijn liefde voor jou vrijkomen.
Ik ben van jou en jij bent van Mij, en Mijn vaandel over jou is liefde.
Ik wil langs de snaren van je hart wapperen, een prachtige melodie scheppen: het lied der liederen.
 

Sta op, Mijn geliefde, en beweeg je vrijelijk in de bries van Mijn aanwezigheid (Handelingen 17:28).
Ik zal je nooit laten gaan, noch zal ik Mijn vaandel der liefde ooit verwijderen. 
Rust, heb lief, aanbid, zing, dans, rouw, ben vrolijk en bid.
Dit alles op deze plek van zekerheid, wetend dat ik altijd met een liefdesverklaring zal antwoorden.
De Wind van Mijn Geest beweegt zich voort, waait en fluistert vele liefdesliedjes op deze plek.
Jij bent Mijn geliefde, en Mijn verlangen gaat naar jou uit.

 

 

Gebed
Ik ben van U, en U bent van mij, en vandaag is mijn hart met liefde voor U gevuld.
Help me om Uw liefdesverklaringen altijd in gedachten te houden.
Vergeef me voor het feit dat ik niet altijd op deze plek van zekerheid weet te rusten.
Help me te onthouden dat alles wat ik doe gebeurt onder de 
gunsten van Uw onveranderlijke, nimmer falende liefde.
Ik geef mijn hart over aan de tedere liefdesliederen die U in mij schept.
Ik hijs het vaandel van onze relatie, verankerd in Jezus en zichtbaar voor allen.

Ik zal Uw liefde aan anderen verkondigen zoals deze aan mij werd verkondigd. 
Mijn volledige verlangen gaat naar U uit.

Mijn diepste hunkering is om lief te hebben zoals U mij liefhebt.
Verander mij op deze veilige plek.

Ik hou van U, Vader, en ik rust vandaag in Uw liefde. Amen.
 

Bezin en overdenk.....
 

Welke verkondigingen hoor jij Hem uitspreken over jouw hart en jouw leven?
Wat betekent het voor jou om te weten dat je leven georkestreerd is als een lied?
Wat betekent nimmer falende liefde voor jou?

tot volgende week