Jeugd week 38

jeugd week 38

 
 
na 2 weken onderbreking door de vakantieperiode gaan wij weer verder met onze serie:
 

hebben wij het reeds eerder gehad over "Tedere momenten met God"en "Intimiteiten met God" 

Deze week gaan wij het hebben over een; "Goed gesprek met God" wij noemen dat "Bidden".
 

Bidden is een privilege.

 
Stel je eens voor dat je met je beste vriend hebt afgesproken om in je favoriete café een kop koffie te gaan drinken.
Je vriend weet alles over je. Je kunt er altijd op rekenen dat je hem altijd op de afgesproken locatie zult aantreffen.
Steeds als je hem nodig hebt kun je hem bellen en hij wordt dan nooit boos op je.
Hij luistert graag naar je en reageert vervolgens met liefde en zorg.

Bidden is eigenlijk hetzelfde. Het enige verschil is dat je beste vriend God is.
 

God is 24 uur per dag voor je beschikbaar, 7 dagen per week.
Hij weet alles wat je ooit hebt gedaan en toch houdt Hij nog steeds van je! Hij kent ook je toekomst.
Hij heeft de beste plannen voor je leven. Hij geeft zo veel om je dat Hij Zijn Zoon opgaf,
zodat jij voor altijd bij Hem zult kunnen zijn.
“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).
 
Je kunt met Hem over alle dingen praten waar jij om geeft. 
Vertel Hem over je verlangens en je passies.
Deel je zorgen over je naasten met Hem. 
Praat met Hem over je angsten.
 

Communiceer met God en vertel Hem zonder vrees wat er in je binnenste plaatsvindt.
 

Bidden – Wat Kan Ik Zeggen?
Bidden kan op vele manieren plaatsvinden.
De beste manier is om gewoon heel natuurlijk te zijn, 
alsof jij je in dezelfde kamer met Hem bevindt.
Hij wil dolgraag horen wat je te zeggen hebt. 
Je kunt Hem alles vertellen wat je op het hart ligt.
Hij zal zelfs naar je boosheid en je verdriet luisteren.
 

In Matteüs 6:9-13 leerde Jezus de discipelen een patroon voor het bidden.
“Bid daarom als volgt: 'Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad'”.
 

Bidden – Waarom Bidden?
Waarom is bidden belangrijk? Als God al alles over jou 
weet en alles wat Hij Zelf geschreven heeft al kent,
waarom moeten we dan bidden? Omdat God ons met een vrije wil heeft geschapen.
Hij wil dat we uit eigen wil graag naar Hem toestappen, niet als een soort robots.
Hij heeft ons een verstand gegeven zodat we beslissingen kunnen 
nemen en de belangrijkste beslissing gaat over de eeuwigheid.
Ook al kent Hij de toekomst, wij kennen de toekomstige keuzes die we zullen maken niet.
Het is belangrijk dat we onder Zijn leiding leven zodat we de juiste keuzes zullen maken.
 

In de Bijbel kun je lezen hoe koningen, profeten en heel gewone mensen, 
zoals jij en ik, rampspoed wisten af te wenden door tot God te bidden.
Eén bepaald gebed deed de zon stilstaan, een ander gebed liet vuur uit de hemel neerdalen,
weer een ander gebed voegde vijftien jaar aan een mensenleven 
toe en weer een ander gebed redde zelfs een hele stad.
Deze mensen baden intensief tot de God die gebeden verhoort.
 

Wanneer je bidt, dan luistert God naar je uitroep. Wanneer je niet bidt, 
dan heeft God het gevoel dat Hij uit je leven wordt buitengesloten.
“Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen 
tot inkeer komt en niemand verloren gaat” (2 Petrus 3:9b).
Wanneer je consequent bidt bevestig je het bestaan van God in je leven. 
Je bouwt een geloofsovertuiging op, terwijl je God's hand in Zijn machtige werk 
voor jou aan het werk ziet, gewoon omdat je er om gevraagd hebt.
 

“Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, 
klop en er zal voor je worden opengedaan.
Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, 
en voor wie klopt zal worden opengedaan” (Matteüs 7:7-8).
 

volgende week gaan wij hier verder op door.