Jeugd week 36 Jeugd week 36

voor de jeugd week 36


deze week sluit aan op week 35 en gaan wij nog even verder met
"DE HEL"


Wat gebeurt er in de hel?

Wat er in de hel gebeurt is precies het
tegenovergestelde van wat er in de hemel gebeurt.
Jezus verhaalde in de evangelies uitvoerig over de hel en
gaf ons vele afschilderingen van wat er in de hel gebeurt.
De termen die Jezus gebruikt stellen dat de hel een plaats van foltering zal zijn met een "...vuuroven...
daar zullen ze jammeren en knarsetanden" (Matteüs 13:42).
Jezus zegt ook dat de hel een plaats is "waar de wormen blijven 
knagen en het vuur niet dooft" (Marcus 9:43).

In Lucas 16:19-31 beschrijft Jezus een rijke man
die andere mensen niet wilde bijstaan
(in het bijzonder een arme man met de naam
Lazarus die over zijn hele lichaam zweren had).
De rijke man ging naar de hel en leed enorm
door de vlammen en hij had onophoudelijk dorst.
De arme man (Lazarus) stierf eveneens en werd
"weggedragen om aan Abraham's hart te rusten".
De rijke man smeekte Lazarus om hem wat water
te geven om zijn dorst te lessen, maar het was
niemand toegestaan om de kloof tussen
hemel en hel te overbruggen.

Ander afbeeldingen van de hel zijn onder andere:

Van God afgescheiden (2 Tessalonicenzen 1:9)
Dit is het tegenovergestelde van de hemel.
Mensen die gered zijn zullen voor eeuwig genieten 
van de aanwezigheid van God (Romeinen 6:23).


Eeuwige bestraffing (Matteüs 25:46).

De hemel zal eeuwige vreugde in de aanwezigheid van de Heer zijn (Psalm 16:11).


Een plaats voor geesten of zielen (1 Petrus 3:19, 2 Petrus 2:4) 
die onophoudelijk worden gepijnigd (Openbaring 20:10, 14-15).


Een verwoesting zonder einde (2 Tessalonicenzen 1:9). In de hemel zullen geen pijn, 
geen foltering, geen kwaad en geen onplezierige zaken bestaan (Openbaring 21:4-5).
 
Wat in de hel gebeurt is een volkomen agonie,
eeuwig en zonder onderbreking.
Een lijden dat niet vergeleken kan en mag worden met welk lijden hier op aarde dan ook.

In Jezus Christus is ons een keuze aangeboden (Johannes 3:15-16).
Wat er in de hel gebeurt wordt bepaald door
de keuze die we in dit leven maken.
Voor wie of wat zul jij kiezen? Het Woord van God is duidelijk over dit onderwerp.