Jeugd week 35 Jeugd week 35

Voor de jeugd week 35



Wat is de Hel?
   
 
Wat is dat nu de hel?


Wij van Gospel Over Nederland denken bij de hel niet aan een plek waar je eeuwig zult branden,
en waarbij je constant in je bil geprikt wordt door een aantal vervelende demoontjes met een vork.
De hel is een plek waar God niet aanwezig is.

 
Wat betekent dat dat God niet aanwezig is?
Op de aarde is er tenminste nog iets van God aanwezig.
Vaak zien of merken we niet veel van God, maar Hij is er wel degelijk! 

Hij heeft namelijk deze aarde geschapen
en daarin kan je nog iets van Hem merken.
Jezus zei: "Want God laat zijn zon opgaan over 
slechte en goede mensen en hij laat het regenen voor
rechtvaardigen en onrechtvaardigen"
(1). Maar de hel is een plek zonder God!
Daar zal je niks tegenkomen van
God en dat zal je merken ook.
 
De Hel is zeker geen prettige plek om te zijn. Het lijkt misschien wel op een 
plek waar je constant het gevoel hebt dat je iemand mist.
Zo'n onbestemd vervelend gevoel wanneer iemand het heeft uitgemaakt 
met je of wanneer iemand bij je is weggegaan.
Een soort gemis dus, een leegte. God is er niet meer bij!
Je bent als het ware met jezelf opgescheept
en je hebt verder niemand anders meer.
In de hel ben je op en top je eigen god!   
Zeker weten doen we dit alles natuurlijk niet,
maar dit weten we wel zeker: Er zal geoordeeld worden.
Mensen die kwaad gedaan hebben zullen daarvoor hun straf krijgen(2).
 
Wat is dan de hemel?

De hemel is een plek waar God is.
In de hemel leef je in de buurt van God,
je bent 1 van Zijn kinderen.  
Je bent niet alleen!
Je zal leven in een nieuwe wereld zonder ellende,
pijn en verdriet (3).
Een wereld zoals God het bedoeld heeft,
zoals Zijn plan was met het paradijs toen Hij de aarde schiep.
Wat kapot gemaakt is door mensen,
omdat ze net zo wilden worden als God.
Maar God zelf zal het herstellen en
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
maken voor iedereen die Hem aanneemt
als God en doet wat Hij wil (4).
Voor andere mensen die zelf god willen
zijn is hier geen plaats.


Aan jou de keus!

Je bent in ieder geval uitgenodigd voor het feest in de hemel!
Je hoeft alleen maar op de uitnodiging in te gaan.
Dat betekent wel dat je de juiste routebeschrijving moet volgen 
en niet maar hopen dat je vanzelf op de juiste plek terecht komt.

Wanneer moet je kiezen?
Sommige mensen zeggen: "Dat komt later wel."
ze zijn er nu niet zo mee bezig.
Beter laat dan nooit! Toch?
Dat klopt... Maar wanneer is te laat?

Heel misschien dat je na de dood
nog je definitieve keuze kunt maken.
Maar daar is geen informatie over beschikbaar
dus zeker weten doen we dat niet.
Je kan beter het zekere voor het onzekere nemen!
Maak het nu in orde met God!
Je weet namelijk ook niet wanneer
je zult sterven... dus waarom wachten?
    
Hoe maak je het in orde met God?
Wie er worden gered? Jezus zei: "Ik ben de deur.
Wie door mij naar binnen gaat, zal gered worden.."(5).

Tekstverwijzingen:
1. Mattheus 5:45
.

2. Mattheus 16:27 ..Want de Mensenzoon
zal komen met zijn engelen in de glorie van zijn Vader,
en dan zal hij iedereen loon naar werken geven..

3. Jesaja 65:17 ..De Heer kondigt aan:
‘Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Niemand denkt meer aan het verleden,
niemand verlangt ernaar terug..

4. Mattheus 7:21 ..Niet iedereen die tegen mij zegt:
Heer! Heer! komt het hemelse koninkrijk binnen,
maar alleen wie de wil doet van mijn
Vader in de hemel..

5. Johannes 10:9.

Voor al je vragen stuur een Email.
 



Jezus is voor mijn zonden aan het kruis gegaan en nu moeten mijn zonden voor hem aan het kruis.
Jezus was dood in mijn hart, maar hij moet nu opstaan in mij hart.
Daar kan hij dan het kwaad in mij kruisigen.