Jeugd week 35

voor de jeugd week 35

 

deze week gaan wij verder, met onze serie. 

hebben wij het de afgelopen 2 weken gehad over Intimiteiten met God en God's liefde,
gaan wij het deze week hebben over....
 

"God's steun"
 

Kleine Vossen, Grote Gevolgen

 
“Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood en de naam van Jakobs God u beschermen, 
moge hij hulp zenden uit zijn heiligdom, uit Sion u bijstaan.
Moge hij al uw gaven gedenken, uw brandoffers welwillend aanvaarden” (Psalm 20:2-4).
 

Mijn kind, geef niet toe aan teleurstellingen. Sommige zaken kun je nu eenmaal niet beheersen.
Maar, sommige teleurstellingen komen voort uit verwachtingen die niet uitkomen 
en net als kleine vossen sluipen deze naar binnen voor je het ook maar in de gaten hebt.
Ben altijd op je hoede (Hooglied 2:15).
 

Teleurstelling is zo'n listige kleine vos.
Deze sluipt binnen voor je het ook maar in de gaten hebt en wacht altijd
geduldig op het moment waarop je van Mij wordt afgeleid.
Deze kan de eenvoudigste irritatie of onvervulde verwachting in een berg van frustraties 
veranderen en deze als een deken van ontevredenheid over je heen werpen.
Wanneer de deur hiervoor is geopend, wordt laag na laag van deze dekens aangebracht, 
en deze kunnen je onderdrukken en je van hoop, geloof en vreugde beroven.
 

Ontevredenheid is een open deur die leidt tot frustratie, verwaandheid en uiteindelijk vooringenomenheid.
Wanneer je met situaties en houdingen te maken hebt die je zelf niet in de hand hebt, 
neem dan de tijd om met Mij samen te zijn. Als je dit niet doet, 
dan zul je de neiging hebben om je door het vlees te laten leiden.
In deze tijden moet je van elke gedachte een krijgsgevangene maken.
Doe je dit niet, dan zul je ontdekken dat de weg terug naar de vrede overladen is met een intense nederigheid,
ook al wordt deze door Mijn mededogen en Mijn genade begeleid.
 

Vooringenomenheid is het geloof dat iets waar is zonder hiervoor enig bewijs te hebben, 
gebaseerd op je perceptie van de omstandigheden en losgeslagen gedachten.
Vooringenomenheid maakt vervolgens plaats voor nog diepere speculaties, ondanks hard tegenbewijs, 
die zo door middel van een druk mentaal proces een hypothese vormen.
Zodra deze hypothese is gevormd is het voor jezelf een waarheid, ongeacht de nauwkeurigheid ervan.
Al die innerlijke beroering kan vermeden worden als je Mijn naam aanroept wanneer je je in moeilijkheden bevindt.
Een moeilijkheid is gewoon iets wat je van je vrede of je geloof berooft,
je van het sublieme naar het catastrofale brengt. De sleutel is om daar te blijven waar
je met Mij samen bent en om zo de plannen en de subtiliteiten van de duivel te omzeilen.
Het zijn deze plannen en subtiliteiten die tot ontmoediging en een beschuldigende geest kunnen leiden.
 

Als je je gedachten toestaat om op hol te slaan, dan zullen deze je wil en je emoties beïnvloeden, 
wat in elke situatie tot schadelijke acties zal leiden.
Hoe langer een negatief proces gevolgd wordt, des te minder je Mij zal vertrouwen 
en des te meer je op je eigen vermogens en intuïties zal afgaan.
En dit is nooit de beste manier.
 

Onthoud het volgende en ben bemoedigd.
Ik zie problemen voordat ze plaatsvinden en ik wacht op je verzoek om hulp, 
klaar om je te verdedigen en vanuit mijn hemelse thuis in je behoeften te voorzien.
Neem deze openbaring vandaag in je op en voorkom zo toekomstige worstelingen.
Stel je voor hoe Ik op je wacht, gereed om je te hulp te schieten wanneer je daarom vraagt, 
en denk na over hoe belangrijk dat is.
 

Mijn steun zorgt er voor dat je niet in de val van desillusies stapt en geeft je de dingen die je nodig hebt,
zonder het veld te ruimen en zonder terrein op te geven dat je in eerdere overwinningen al hebt gewonnen.
Wanneer ik je met mijn steun verfris voel je je verlevendigd en opnieuw 
opgeladen met het vermogen om met vreugde in je geloof verder te gaan.
Ik hou elk onderdeel van je leven overeind met een machtige, uitgestrekte hand.
Ik geef je kracht, versterk je vastberadenheid en breng een standvastige geest in jou voort.
 

Pas het bovenstaande in je leven toe en realiseer je dat Ik Me verheven in het heiligdom bevind.
Plaats al die kleine frustraties in Mijn handen en dan zullen de grotere frustraties gemakkelijker worden.
Geef al je teleurstellingen nu meteen aan Mij en zie hoe Mijn glorie zich dan in je leven zal manifesteren.
Dat is tenslotte waar ik goed in ben. 

Gebed
Ik beweeg me in de machtige bescherming van Uw hand.
Heer, vergeef me dat ik U niet heb vertrouwd wat betreft de teleurstellingen in mijn leven.
Soms sta ik toe dat alle kleine dingen zich opstapelen en me beroven van die dierbare vreugde die ik in U vind.
Help me om in te zien wanneer ik onrealistische verwachtingen aan anderen stel, 
vooral mijn vrienden en mijn familie. Het is schadelijk voor ons en
het beïnvloedt onze relaties op een negatieve manier.
Uw Woord onderwijst mij en geeft mij wijsheid voor elke dag van mijn leven.
 

Mijn tijd met U maakt het mogelijk om mijn levensweg in de Geest te bewandelen.
Toon me alle kleine vossen die door mijn gedachten heen rennen.
Ik beken dat U mijn krachtige toren bent en mijn altijd aanwezige hulp in tijden van nood.
Ik open mijn hart voor Uw steun, Uw verfrissing en Uw kracht.
Heer, ik hou van U als mijn beste vriend en ik aanvaard vandaag deze woorden die mij instrueren en aanmoedigen.
Kom, Heilige Geest, en vul me volledig met Uw goedheid, genade en kracht om te overwinnen.
Ik ontvang al deze dingen met een hart vol vreugde, zodat mijn vreugde compleet kan zijn.
Amen.