Jeugd week 34 Jeugd week 34

Voor de jeugd week 34Ook jij bent mede erfgenaam van God

Een boodschap van God.
God heeft trouwens ook iets tegen jou gezegd. In kerktermen heet dat 'het Evangelie der genade'. 

In gewoon Nederlands betekent dat: Goed nieuws van God.

Wat betekent dat voor jou?
Hij wil je redden van alles wat niet goed is, inclusief de dood. God is een God van het leven. 

Daarom wil Hij je ook alles geven wat je nodig hebt om werkelijk goed te leven. 
Zo'n boodschap lijkt onwaarschijnlijk. Dat moet toch een prijs hebben? 
Dat klopt. Maar die prijs heeft Jezus, God Zelf!, betaald door voor ons te lijden en te sterven aan een kruis. 
(We vieren dat met Pasen).

Waarom vieren?
Jezus nam onze plaats in. Hij droeg de straf die ieder mens eigenlijk verdient door z'n fouten. 
Ook droeg Hij het lijden, dat is de ellende die ieder mens in dit leven tegenkomt.
Door de lijdensweg en kruisiging, dood en opstanding van Jezus

 
 gebeurde het volgende:

Jezus werd

 

Afzichtelijk
Gestraft
Ziek
Zonde
Verraden
Verdrietig
Arm
Vol zorgen
Minderwaardig
Verliezer
Gedood
Uit de dood opgewekt
Overwinnaar

Zodat jij

 

kunt stralen
bent vrijgesproken
gezond mag zijn
rechtvaardig wordt
geaccepteerd bent
getroost en blij mag zijn
rijk wordt
zorgeloos mag leven
hooggeacht bent
overwinnaar wordt
eeuwig mag leven
nu hemels leven mag leven
meer dan overwinnaar

(Uit de bijbelboeken; Jesaja 53, Lukas 22:19-20, 2 Korintiers 5:21, 2 Cor. 8:9, 
Hebreeen 2:9-10, Galaten 3:13, Efeziers 2:10, Romeinen 8:37, Johannes 3:16)God moedigt ons aan om die boodschap, waar Jezus dus met Zijn bloed Zijn handtekening onder heeft gezet, 
te geloven.  Als je dat doet, dan komt God Zelf in je leven (we vieren dat met Pinksteren). 
God is liefde! En vanaf dat moment verandert alles. Ten goede! De bijbel noemt het heerlijk:

En wij allen, die … de heerlijkheid des Heren aanschouwen, 
veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid... 
(bijbel, 2 Korintiers 3:18)


We gaan meer en meer begrijpen dat toen God Jezus naar de aarde zond (we vieren dat met Kerst), 
dat dit de oplossing was en is voor de problemen van de mensheid. En een superoplossing. 
Jezus heeft Zijn werk perfect gedaan en is daarvoor beloond. Een succesvolle afloop.

Dat is 'de heerlijkheid des Heren'. Wie daar naar kijkt, deelt er in mee. 
Dat betekent het om Kind van God en daarmee erfgenaam te zijn. 
Je bent mede-erfgenaam van datgene wat de dood van Jezus opleverde.