Jeugd week 34

jeugd week 34

 
 

vervolg "Intieme relatie met God"
 

vorige week hebben wij het gehad over de Teder momenten met God.
 

Deze week gaan wij verder maar dan gaat het over God's oproep tot intimiteit.
 

 
Intimiteit met God . . . wat is dat en hoe kunnen we dat bereiken?
Er zijn vele methoden en soms lijkt dit inderdaad ook moeilijk te bereiken.
Ik voelde me geroepen om dit onderwerp eens vanuit een andere hoek te benaderen; 
ik besloot met anderen te delen wat ik uit eigen ervaring heb geleerd.
 

God schiep elk van ons met een verlangen naar intimiteit -- intimiteit met Hem.
We moeten daarom op de een of andere manier zien te begrijpen wat Hij van ons vraagt en wat Hij ons biedt.
We moeten ons realiseren dat we werden geschapen om in gemeenschap met onze Schepper te leven.
We hebben Hem nodig en Hij verlangt naar ons.
 

“God verlangt naar ons?” Jazeker! Hij wil ons, verlangt naar ons.
Hij gaf ons in Zijn enige Zoon het beste dat hij had om af te kopen wat Adam in de Hof had laten varen.
 

Intimiteit heeft altijd betrekking op meer dan één persoon.
Zoals een oud Engels gezegde ons vertelt: "Er zijn er twee nodig om de tango te kunnen dansen".
God heeft veel moeite gedaan om met de mensheid te kunnen dansen.
Van de tijd waarin Hij met Adam in Eden wandelde tot de dag van 
vandaag is Zijn verlangen niet afgenomen of veranderd.
 

Zo vurig was Zijn verlangen nadat Adam en Eva hadden gezondigd dat
Hij door de tijd heen aan het werk ging om de mensheid terug te brengen,
naar een toestand waarin ze een intieme communie met Hem konden hebben.
Hij gaf het ultieme Geschenk zodat Hij met ons in de hof van onze levens zou kunnen wandelen
(Johannes 3:16).
Vanuit het midden van de Hof riep de Heer Adam toe.
Tegenwoordig roept Hij onze namen, wacht er op dat Hij Zijn hart met ons
kan delen en wacht er op dat wij onze harten voor Hem openen.
 

Nu we God's verlangen voor intimiteit beter begrijpen, laten we eens kijken wat dit precies inhoudt.
Wat betekent dit? Is het moeilijk te bereiken? Ik vertel je nu dat het geen moeilijke inspanning is.
Het enige dat nodig is is ons onophoudelijk streven naar een bestendige en groeiende relatie met God.
 

Het grootste struikelblok tussen ons en gemeenschap met God is onze perceptie van wie Hij is.
Als we onze perceptie van God's karakter baseren op goddeloze daden 
of houdingen van anderen, dan zal dat ons begrip van Zijn aard vertekenen.
Vaak zijn er omstandigheden in onze levens die ons ervan weerhouden om dichter tot elkaar te komen.
Toch zegt David in Psalm 27:10: “Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan”.
Met andere woorden: het maakt niet uit ons wie ons verlaat, verraadt of pijn doet, 
de Heer staat klaar en is bereid en in staat om ons te omarmen. 
God verkondigt door Zijn hele Woord heen dat Hij onze machtige toren is, 
ons toevluchtsoord, onze schuilplaats -- om er maar een paar te noemen.
Hij is onze zekerheid, ook al hebben we vaak de neiging om onze zekerheid te zoeken in onze status, 
onze bezittingen en zelfs onze vrienden en familie.
Op de een of andere manier denken we dat we onze zekerheid zullen 
verliezen als we intiem met God zullen worden. Maar feitelijk is het tegenovergestelde het geval. 
We ontmoeten God en Hij dringt tot in alle hoeken van onze levens door.
Zo versterkt Hij ieder van ons met Zijn aanwezigheid, 
kracht en transformatie -- Hij plaatst ons op een veilige plek in Hem.
 

Nou, hoe doen we dit dan? We gaan naar God en houden ons aan Hem vast met 
de realisatie dat we doen waar we voor geschapen werden,
en dan zal Hij ons niet afwijzen (Lucas 11:9).
God vertelt ons dat Hij nooit partijdig tegenover mensen zal zijn (Job 34:19).
Hij gaf zodat iedereen in overvloed in Zijn aanwezigheid zou kunnen leven.
 

Je kunt iemand waar je geen tijd mee doorbrengt niet goed kennen.
Intimiteit ontwikkelt zich als gevolg van een nauw contact met iemand over een langere tijdsperiode.
Er wordt vertrouwen opgebouwd, zelfvertrouwen groeit en harten veranderen.
Deze harten worden dierbaar voor elkaar. Heb je ooit nagedacht over het feit dat Hij al op je aan het wachten is?
Wat een geweldige gedachte: De "Schepper" van alles wat er is of wat 
er ooit zal zijn staat er op te wachten om met jou en mij te praten.
 

Maar je zegt: "Je kent mijn tijdschema niet". Oh jawel hoor. Ik ben net als jij.
Maar het leven is opgebouwd uit vele kleine momenten. En je moet beginnen met de kleine momenten.
Je kunt beginnen met gewoon te zeggen: "Ik hou van U, Jezus".
 

Wat zou er gebeuren als je door je dag heen steeds zou herhalen: 
"Jezus houdt van me" en dit een week lang zou doen?
Je hart zou veranderen. De eerste stap naar intimiteit is gezet: spreken, delen.
 

Je kunt Schriftteksten citeren of Hem vertellen: "Ik hou van U".
Deze momenten zullen uitgroeien en je hele leven zal gevuld worden met gedachten aan Hem.
 

Dit bedoel ik wanneer ik zeg dat we eenvoudig moeten zijn: 
Als je op een bepaald gebied in je leven worstelt en God's gedachten over de zaak wil weten,
zoek dan een Schrifttekst die bij deze nood past en doe dan hiermee hetzelfde.
Kijk, God wil niet alleen dat Hij lange periodes van gemeenschap met ons heeft,
maar Hij wil je ook door je dag heen overspoelen.
Voor je het weet zullen je verlangens veranderen en zul je ontdekken dat je je 
onophoudelijk in een plaats van gemeenschap bevindt -- door eerst naar Hem toe te gaan,
naar Hem te verlangen en Hem op een zodanige manier nodig 
te hebben dat kleine momenten niet meer genoeg zijn.
 

Wanneer je naar meer tijd met meer diepgang met Hem verlangt,
speel dan een instrumentale CD terwijl je je ontspant.
Je kunt dit zelfs doen als je in de auto zit of aan het werk bent. 
Intimiteit hoeft niet altijd verbaal te zijn.
Een diepe relatie met God kan opgebouwd worden door stilletjes naast 
Hem te zitten en je op Zijn goedheid en liefde te bezinnen.
 

Wanneer aan Hem en over Hem denken niet genoeg voor je is, 
spreek dan tot Hem met een gewone gesprekstoon.
Immers, Jezus bewandelde de aarde en bouwde relaties op 
dezelfde manier op als wij dat tegenwoordig doen.
Als je tijd uittrekt voor het Woord, dan zal Hij beginnen
met deze gedachten naar je hart terug te spreken
en je zo meer leiding en aanmoediging geven. Hoe meer je leest en weet, 
hoe meer er is dat je kunt horen in je tijd met Hem.
 

“Horen?” zeg je. Jazeker, dit is het tweede onderdeel van intimiteit: luisteren en horen.
Wanneer Hij tot je hart spreekt: "Ik hou van je ongeacht wat er gebeurt".
Het is een goed idee om een kladblok of notitieboek te hebben waarin 
je de woorden en gedachten die Hij je geeft kunt opschrijven.
Deze herinneringen zullen handig blijken te zijn in "droge" tijden.
Hij vertelt ons dat we Zijn Woord moeten gedenken, 
en dat omvat ook wat Hij tot onze harten spreekt.
 

Vergeet niet dat Hij er naar verlangt om elke gedachte, verlangen en droom te horen.
In de Bijbel vertelde David God dat hij boos was.
Wist God dat David boos was? Natuurlijk. 
Toch wilde Hij dat David het Hem zou vertellen.
Dit stelde David in staat om God's hart te horen en om zijn woede op 
iemand los te laten die dit zou begrijpen zonder zo iemand anders pijn te doen.
Hij koos er voor om de trouwhartigheid van God in zijn leven te gedenken en er naar te handelen.
 

Er is niets dat je niet tot God kunt zeggen.
Er is niets in je hart of in je gedachten waarvan Hij zou willen dat je dat voor jezelf houdt.
Hij wil niet dat je jezelf belast met een juk dat Hij graag voor je wil dragen (Matteüs 11:28-29).
Denk hier eens over na: er is niets dat God kan verrassen.
Hij is zich bewust van elk aspect van onze levens (Hebreeën 4:13).
En toch houdt Hij van ons en verlangt Hij naar ons met een eeuwigdurende liefde.
 

Neem een duik in je geloof en stort je hart uit tegenover de Geliefde van je ziel.
Maak jezelf gereed om te luisteren en dan zal Hij spreken. 
Het zaadje van de intimiteit zal dan overvloedig uitgroeien.

 
tot volgende week