Jeugd week 32 & 33 Jeugd week 32 & 33

voor de jeugd week 32/33


nog even voor hen die het nog niet weten:

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht,
je kinderen al goede gaven schenken,
hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede 
geven aan wie hem daarom vragen.

(Mattheus 7:11)
 

Mensen, gelovig of ongelovig, hebben een beeld van God of een mening over God.
En die beelden en meningen lopen nogal uit elkaar.
God is licht, God is ver weg, God is boos op de mens, God is liefde, God is hard,
God doet niets aan ellende, God is goed, God is oud, God is alleen in de kerk, etc. etc.  


Wat zou God Zelf ervan zeggen? Of liever, hoe zou God Zelf gezien willen worden door de mens?
En hoe kun je de waarheid hierover te weten komen?


In de Bijbel vind je een antwoord op deze vraag, in de namen van God.
De eerste keer dat God Zichzelf aan de mens voorstelt, noemt Hij Zichzelf ‘Ik Ben’.
Dat lijkt een gekke naam, maar dat is het niet. Wat zou een logische vraag zijn? U bent….WAT?

Later, door de Bijbel heen, blijkt dat we achter ‘Ik Ben’ alles wat groot, goed en eerlijk is in kunnen vullen.
God noemt Zichzelf in de Bijbel bijv:
 


IK BEN geneesheer (ik genees je)

IK BEN almachtig (Hij kan alles)

IK BEN voorziet (ik voorzie voor jou)

Etc. etc.


 
Maar dan (nadat al die namen bekend zijn gemaakt) komt Jezus en die zegt iets opmerkelijks:

 
Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt.

(bijbel, Johannes 17:6)
 

Over welke naam heeft Jezus het? Welke naam was schijnbaar nog niet bekend?
En welke naam was zo belangrijk dat Jezus kwam om het niet alleen te zeggen, 
maar het ook te laten zien?
 

Antwoord: VADER. Onze Vader die in de hemelen zijt…

Nog nooit had iemand God Vader genoemd. En zeker niet MIJN of ONZE Vader.

Toch weten we heel zeker dat dit de naam en het karakter is, hoe God gezien wil worden.  

En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept.

(bijbel, Galaten 4:6)
 
De Geest van Jezus die in de gelovigen woont, roept niet al die andere IK BEN-namen door ons heen,
maar wel die ene naam die nog niet bekend was.


ABBA betekent pappa….

En dat is hoe God Zichzelf presenteert en hoe Hij wil dat we Hem zien.
Pappa zijn voor Zijn kinderen.
Jezus vraagt ons om te geloven als kinderen.
Geloven in een perfecte, grote hemelse goede Vader.
 

En wat kun je precies van Die vader verwachten? Dat heeft Jezus tijdens zijn leven laten zien.
 
Niemand heeft God ooit gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, 
die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

(bijbel, Johannes 1:18)

Heb jij een slechte ervaring met je eigen vader?
Niet terugschrikken, in de bijbeltekst bovenaan laat zien dat God dat ook al wist.
Hij wil nu een goede Vader voor je zijn.


Hoe God de Vader met mensen omgaat = hoe Jezus met mensen omging.
Dus als je ziet Wie en hoe Jezus is,dan zie je Wie en hoe God is.
Meer daarover lees je in onze fundamentenstudie en in de
bijbelboeken Matteus, Markus, Lucas en Johannes. 
 


en jullie weten het je kunt altijd een email sturen als je vragen hebt, altijd bericht terug.