Jeugd week 31 Jeugd week 31

Voor de jeugd week 31


Lees het onderstaande maar goed, en denk er maar over na.


" Gelijk een vogel zich haast naar het klapnet, 
zonder te weten dat het tegen zijn leven gericht is."
(Spr. 7:23;)


Inleiding
Niemand ziet het
Gevaren van het zoeken
Enkele getuigenissen
Ontvliet de hoererij

Inleiding


Dominees en christelijke leiders ontdekken
de wondere wereld van e-mail.
Zendelingen in afgelegen streken hoeven geen weken of maanden 
meer te wachten op brieven - een eenvoudige klik,
met de muis stelt hen in staat om brieven te verzenden en te ontvangen tegen zeer geringe kosten.
Is dat niet uitermate nuttig voor het werk in Gods Koninkrijk?


Privé sfeer


Omdat het zo eenvoudig is en in de privé-sfeer plaats vindt (je hoeft er niet voor naar obscure winkels),
is het des te aantrekkelijker voor de naïeve en de nieuwsgierige christen.
En hoe meer zijn nieuwsgierigheid de overhand krijgt, des te verwarrender en gevaarlijker wordt het.
Spoedig zal hij zichzelf erop betrappen dat hij erotische foto’s binnenhaalt en na het surfen,
zal hij zijn sporen wissen zodat niemand zijn gangen na zal kunnen gaan.
Het net staat op het punt om dicht te klappen, zijn geweten kwelt hem, maar hij zet door.
Hij bidt zelfs vaker - om de Stem in zijn hart, die hem berispt, te sussen.
Zelfrechtvaardiging en zelfveroordeling zijn zijn dagelijkse lot.


Zoeken

Helaas blijkt de muis nogal eens een rat en wordt Internet een klapnet waar christenen in verstrikt raken.
Terwijl hij druk bezig is de vele mogelijkheden van het Internet te 
onderzoeken kan de nietsvermoedende christen, zomaar andere gebieden, zoals Usenet, ontdekken.
Zijn nieuwsgierigheid wordt te groot en spoedig dwaalt hij rond op pornografische 
sites met de meest vunzige afbeeldingen en verhalen.
Hij zal ontdekken dat zoekmachines (zoekmachines zoeken aan 
de hand van trefwoorden gerichte informatie voor de gebruiker op - red.) zoals Yahoo,
Altavista en Excite in staat zijn om enorme hoeveelheden informatie 
op te diepen over willekeurig welk onderwerp. En dat is nu juist het probleem.
Het zoeken naar bepaalde informatie leidt de gebruiker tegelijkertijd richting 
erotische sites die een vracht aan trefwoorden hanteren.
(Trefwoorden zijn dus de woorden die de gebruiker kiest om gerichte informatie op te vragen.
Helaas kunnen onschuldige trefwoorden toch verwijzingen naar pornografische sites oproepen - red.)
Trefwoorden die bewust zo gekozen zijn dat de kans vergroot wordt 
dat de gebruiker over hun rommel zal struikelen.
   

 
Enkele getuigenissen;

1. "Opgeslokt"
2. "14 jarige ...TV op mijn kamer"
3. "...ik verberg het goed"
4. "diaken...verstrikt in viezigheid"
5. "ik worstel...."
6. "een grote vergissing...verschrikkelijk"
7. "...vervuld met schuldgevoelens"


Getuigenis 1. "Opgeslokt"  

"Bij tijd en wijle overtuigde de Heilige Geest mij van deze zonde en dan verwijderde ik alle pornografie,
om het een paar dagen later weer op te vragen.
Langzaam maar zeker verloor ik mijn liefde voor de Heere en Zijn dienst en slokte de jacht naar pornografie,
al mijn tijd en energie op."

                     Getuigenis 2. "14 jarige ...TV op mijn kamer"


" Mijn ouders gaven me kabel-tv op mijn kamer.
Met alle commerciële zenders.
Elke avond, na een uur of tien, was er wel een
pornografische film op een van die zenders.
Dus keek ik elke avond zo’n film.
Januari 1996 deden mijn ouders de kabelaansluiting weg. 
Vanaf dat moment kon ik niet meer aan pornografie komen.
Maar de duivel was me niet vergeten, hij zorgde dat ik in de zonde bleef.
Een maand later kochten we een computer en met die PC haalden 
we een van de machtigste wapens van de duivel in huis: Internet.
U kunt zich voorstellen dat het eerste wat ik deed 
was pornografie opvragen... en ik werd niet teleurgesteld!
De tijdschriften en films hadden slechts ‘softe’ pornografie getoond, op Internet vond ik alles!"
(Getuigenis van een 14-jarige jongen, die inmiddels bevrijding van deze verslaving gevonden heeft).


Getuigenis 3.  "...ik verberg het goed"

" Ik bid bijna iedere dag dat God mijn hart zal veranderen en mijn onreine verslaving zal stoppen.
Geloof me, ik verberg het goed. Niemand weet het."


Getuigenis 4.  "diaken...verstrikt in viezigheid"

"Ik ben verstrikt geraakt in deze viezigheid sinds ik op het Internet ben aangesloten.
Ik ben diaken in een kerk en leef in zonde.
Vertel me alstublieft hoe ik de pornografie kan overwinnen.
Dit schijnt mijn grootste vijand te zijn. Ik ben gelukkig getrouwd,
maar blijf hele nachten op om achter de rug van mijn vrouw naar deze dingen te kijken. 
Ik kan er niet mee stoppen."

 
Getuigenis 5.  "ik worstel..."


"Ik worstel hier al een paar maanden mee. Als deze dingen gedaan kunnen worden binnen onze eigen vier muren,
zonder de wakende ogen van onze dominees, voorgangers, ouderlingen, dan is het erg gemakkelijk om eraan toe te geven."


Getuigenis 6.  "een grote vergissing...verschrikkelijk"
 
"Ik struikelde over de wereld van pornografie op Internet en aanvankelijk dacht ik dat het onschuldig was.
Een grote vergissing. Eerst bezocht ik pagina’s, daarna begon ik artikelen in Newsgroups te decoderen.
Dit klinkt misschien heel bekend. Satan werkt stapsgewijs, daarvan ben ik overtuigd.
Van het een komt het ander, en het volgende, 
en al snel doe je precies die dingen die je eerst nog weerzinwekkend schenen.
Het is verschrikkelijk."


Getuigenis 7.  "...vervuld met schuldgevoelens"

"Ik ben vervuld met schuldgevoelens en het wordt steeds erger.
Ik heb naar vergeving gezocht, maar ik voel me niet vergeven.
Ik ben bang dat het te laat is en dat ik te ver ben gegaan."


Ontvliet de hoererij

Houd de volgende bijbelverzen in gedachten:
"Eet het brood niet desgenen, die boos is van oog, 
en weest niet belust op zijn smakelijke spijzen" (Spr.23:6).
"Ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen; 
hoe zou ik dan acht gegeven hebben op een maagd?" (Job 31:1).
"Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden" (Jak. 4:7).
"Al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, 
al wat rein is, al wat liefelijk is, bedenkt dat" (Fil. 4:8).
"Want dit is de wil van God, uwe heiligmaking: 
dat gij u onthoudt van de hoererij" (I Thess. 4:3).
"Onthoudt u van alle schijn des kwaads" (I Thess. 5:22).

Enkele richtlijnen voor Internetgebruik:
Wees eerlijk op het punt of u Internet echt nodig hebt.
Als het een regelmatig struikelblok is, dan kan het wijs zijn om er helemaal vanaf 
te zien en alleen de e-mailvoorzieningen te gebruiken.
Het is zaak om dit in gebed te brengen.


Vragen over het bovenstaande stuur dan een email.


(bron:CFT)