Jeugd week 31

voor de jeugd week 31

 
 

Je hebt veel gelezen over het Geloof de Schepping etc. 

dan zit je nu waarschijnlijk met de vraag "Hoe een Christen te worden"
 

vandaag gaan wij daar wat dieper op in,


 

Hoe Een Christen Te Worden - Eeuwige Opties
Je realiseren hoe je een Christen kunt worden is de meest belangrijke ontdekking van je leven!
Een Christen worden is meer dan je bij een kerk aansluiten of gebeden opzeggen.
Het is een persoonlijke relatie die eeuwig zal duren. Weet jij wat er met je zal gebeuren op het moment dat je dood gaat?
Waar zul je terechtkomen? Wat is je bestemming?
 

Er zijn maar twee bestemmingen - en beide zijn eeuwig: 
je zal ontdekken dat je oftewel eeuwig in de hemel zal leven oftewel de eeuwigheid in de hel zal doorbrengen. 
Waar zul jij zijn?
 

Eeuwigheid in de hemel - Deze bestemming is voorbehouden aan hen die het 
geschenk van eeuwige verlossing van Jezus Christus hebben ontvangen.
In tegenstelling tot de populaire gedachte is de hemel er niet voor de kerkgangers, 
de godsdienstigen, of de "goede mensen".
De enige voorwaarde is het ontvangen van God's geschenk van verlossing.
 

Eeuwigheid in de hel is gereserveerd voor hen die Jezus Christus en Zijn Evangelie afwijzen.
De Bijbel vat het Evangelie als volgt samen: ". . .dat Christus voor onze zonden is gestorven, 
zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt,
zoals in de Schriften staat" (1 Korintiërs 15:3-4)
De Hel wordt in de Bijbel beschreven als een vurig meer van brandend zwavel.


 
Hoe Een Christen Te Worden - De Feiten Bestuderen
De Bijbel legt in eenvoudige bewoordingen uit hoe je een Christen kunt worden:
 

Realiseer je dat iedereen gezondigd heeft en dat niemand kan voldoen aan God's standaard voor een heilig leven.
Romeinen 3:23 zegt: "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God."
 

Begrijp dat de straf voor onze zonden de dood is. Romeinen 6:23 stelt: 
"Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus,
onze Heer."
 

Accepteer God's geschenk. God stuurde Zijn Zoon, Jezus Christus, 
om in onze plaats te sterven, zodat we gered konden worden van de hel.

Romeinen 5:8 zegt: "Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus 
voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren."
Volgens de Bijbel is het niet vereist dat we een bepaalde religieuze formule 
onderschrijven of meer goede dingen doen dan slechte dingen.
God geeft Zijn geschenk vrijelijk aan allen die er om vragen. "Ieder die de naam van de Heer aanroept, 
zal worden gered." (Romeinen 10:13). Hoe Een Christen Te Worden - 100% Zekerheid
De Bijbel vertelt ons dat je 100% verzekerd kan zijn van je eeuwige bestemming, 
als je ontdekt hebt hoe je een Christen kunt worden en vervolgens God's geschenk accepteert.
 

1 Johannes 5:11-13 zegt: "Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.
Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God."
 

Weet jij zeker dat je een eeuwig leven met God in de hemel zal leiden?
Als dat niet zo is, dan is dit een beslissing die je niet langer wil uitstellen.

 

volgende week gaan wij verder