Jeugd week 3 Jeugd week 3

voor jeugd week 3

Welke weg ga jij?

 

Je hebt ....

 wegen om te wandelen.

 wegen om van standpunt te veranderen.

 wegen om te zoeken, en succes te boeken.

 wegen uit verhalen,

 waarop je kunt verdwalen.

 lange wegen, korte wegen.

 goede wegen, slechte wegen.

 wegen waar de wind oprukt,

 en wegen waar je bloemen plukt.

 Drukke wegen, stille wegen.

 Ach, welke wegen je ook gaat,

 slechts één geeft blijvend leven:

 De weg van Jezus, door God gegeven,

 waar aan het eind de hemel openstaat.

 

Lezing: 1 Tessalonicenzen 5:16-22

 Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Wees onder alle omstandigheden dankbaar; dat wil God van u in Christus Jezus.
Doof het vuur van de Geest niet. Minacht profetische woorden niet.
Onderzoek alles op zijn waarde en houd vast wat goed is. Ga elk soort kwaad uit de weg.

 

Vragen:

 * Hoe ervaar je dat je op de goede weg zit?
* Bepaal jij je eigen weg, of probeer je een weg van God te volgen?
* Wat is belangrijk op jouw weg?

 
Beantwoordt deze 3 vragen maar voor jezelf.

tot volgende week