Jeugd week 29 Jeugd week 29

jeugd week 29


dit gedeelte sluit aan op week 28Zonder Jezus kun je toch ook wel in God geloven?


"Wanneer jullie het over God hebben, dan kan ik daar nog wel een beetje in meekomen!"
wordt er wel eens gezegd.
"Als je gewoon je gezonde verstand gebruikt, dan is het eigenlijk wel logisch dat 
alles wat groeit en bloeit niet zomaar toevallig kan zijn ontstaan.
Maar wat moet Jezus daar nou altijd bij? Zonder Jezus kun je toch ook wel in God geloven?"

Ja, daar zit wel iets in. Geloven dat er een hogere macht is, dat is echt niet zo moeilijk.
In de natuur zit alles zo ongelooflijk mooi in elkaar en het is allemaal zo perfect geprogrammeerd, 
dat je wel heel veel fantasie moet hebben om dat allemaal
maar aan stom toeval toe te kunnen schrijven!
Nee, het besef dat er een Schepper moet zijn, een Super-Intelligentie waaraan alles zijn ontstaan te danken heeft, 
dat is echt niet zo abnormaal als vroeger wel eens werd gedacht.
Maar Jezus, wat heeft Jezus daar nou mee van doen? Om in God te kunnen geloven, 
daar heb je Jezus toch niet voor nodig?

Nee, dat is zo. Maar de vraag is dan natuurlijk wel, wat je daar dan mee moet,
met dat geloof in God.
't Is mooi om te beseffen dat er een God moet zijn die alles wat er is heeft 
ontworpen en het allemaal op één of andere manier in elkaar heeft gezet.
Maar dan komen er wel heel veel vragen bij je naar boven.
Bijvoorbeeld: wat is zijn bedoeling geweest met alles wat Hij gemaakt heeft?
Wat verwachtte Hij daar dan van? Waarom heeft Hij mensen ontworpen met verstand en een vrije wil? 
En wat vindt Hij ervan wanneer die zelfde mensen met al hun verstand en vrije 
wil alles in de soep laten lopen en er een puinhoop van maken?
Waarom grijpt Hij niet in? Of is Hij een sadist en vindt Hij het prachtig 
dat de mensen elkaar zo treiteren en elkaar afslachten?
Waarom laat Hij nooit eens iets van zich horen en moeten we alles maar raden?

Het is dus niet zo dat al je vragen verdwijnen als je tot
de conclusie komt dat er een God is, integendeel.
Geen wonder dat nogal wat mensen er toch maar voor kiezen om atheïst te zijn.
Dan zeg je gewoon dat er geen God is. Dan ben je van alle gezeur af. Of ze zijn agnost.
Dan zeg je dat je helemaal niets aan de weet kan komen over
God of over de onzichtbare werkelijkheid.
Dat is nog makkelijker. Dan kun je al dat religieuze gedoe rustig naast je neerleggen.

Maar goed, als je je gezonde verstand gebruikt,
kom je toch niet om het bestaan van een Schepper, een Grote Programmeur, heen.
Als je zou willen geloven dat alles zomaar toevallig is ontstaan,
dan betekent het dat je je verstand op nul zou moeten zetten.
Dat gaat te ver. Maar voor het geloof in God, moet je daarvoor nou echt bij het christendom zijn?
Is dat dan zoveel beter dan al die andere godsdiensten? Zoveel verschil is er niet: 
net als bij de andere religies zie je in het christendom ook veel uiterlijk
gedoe met gewijde gebouwen en veel pracht en praal.
Ook daar zie je de religieuze leiders in lange gewaden rondstappen.
Die beweren ook vaak dat je je aan allerlei geboden en rituelen moet houden om bij God in een goed blaadje te komen. 
Bovendien is er binnen het christendom
in de loop der eeuwen ook wel het één en ander gebeurd.
Kijk maar eens naar de kruistochten en de brandstapels in het verleden.
Of naar de bloedige strijd tussen de protestanten en katholieken in Noord Ierland.
En dan hebben we het nog niet eens over de verdeeldheid binnen het protestantse christendom!
Hoeveel soorten kerken en christelijke sekten zijn er niet?
Stel je voor dat je toch nog eens interesse zou krijgen om christelijk te worden!
Bij welke kerk of sekte zou je je dan moeten melden?!
Nee, zo op het oog krijg je ook van het christendom niet de indruk dat dat nou het ware zou zijn.

Weet je, eigenlijk komt het christendom er niet veel beter af dan al die andere wereld-godsdiensten!
Toch is er één groot verschil.
En daar ligt ook het antwoord op de vraag waar we mee begonnen zijn: 
waarom we het niet alleen maar over God hebben, maar ook over Jezus.
Alleen moeten we dan niet kijken naar wat er allemaal van het christendom
 geworden is in de loop der eeuwen.
We moeten kijken naar Jezus Christus zelf.
Kijk, alle godsdiensten zeggen wat je volgens hen allemaal moet doen om 
uiteindelijk vrede met God te krijgen en één met Hem te worden.
In dit aardse leven zijn de gelovigen daar dan alsmaar naar
op zoek door zo goed mogelijk te doen wat ze in hun godsdienst wordt voorgeschreven.
Dat contact met God is dan het grote einddoel. Maar volgens
Jezus is dat contact met God geen einddoel,maar juist het begin.
Daar moeten we mee beginnen. Want zonder dat contact met God kunnen we helemaal niets.
Dat is nou juist de oorzaak van alle ellende:
dat we geen echt contact hebben met de Bron van het leven.
Daardoor maken we er ondanks al onze godsdienstigheid
en goede bedoelingen een grote puinhoop van.

We kunnen best geloven dat God bestaat. En we kunnen proberen om zo goed mogelijk
te leven om bij Hem in een goed blaadje te komen.
Misschien gaan er om die reden ook wel heel veel mensen naar de kerk.
Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we eerst in een goede relatie komen met God.
Daarmee begint het echte leven pas.
Alleen samen met God kunnen we leven zoals dat de bedoeling is.

Maar nu nog een keer: wat heeft Jezus Christus daar dan mee van doen?
Nou, in de eerste plaats heeft Hij in zijn eigen leven laten zien hoe zo'n 
leven in contact met God eruit ziet en wat dat uitwerkt in de praktijk.
In de tweede plaats heeft Hij gezegd hoe God werkelijk is en wat Hij van plan is met deze wereld.
En in de derde plaats, en dat is het allerbelangrijkste, heeft Hij eens en voor altijd voor iedereen 

het offer gebracht om alles uit de weg te ruimen
wat er aan schuld en ongerechtigheid tussen God en ons mensen in stond.
En dat was niet niks. Daar heeft Hij zich voor laten kruisigen.
Op grond daarvan kan iedereen vergeving krijgen om met een 
volkomen schone lei een nieuw leven te beginnen, maar dan samen met God.

De keus is aan jou, maar lijkt mij niet meer moeilijk.


Heb je vragen je weet dat je die altijd per email kunt stellen dus schroom niet, 
je krijgt altijd antwoord terug.