Jeugd week 29

voor de jeugd week 29
  
vorige week waren we gebeleven dat het Christen zijn geen religie is maar een relatie,
vandaag gaan wij verder:
 

"WORDT EEN CHRISTEN"

 

Word Vandaag Een Christen!
Hoe word ik een Christen? Wanneer je alle vragen gesteld hebt,
al het bewijs hebt gewogen, en alle argumenten hebt beproefd,
dan zul je uiteindelijk geconfronteerd worden met de basisvraag die Jezus in

Matteüs 16:15 aan zijn discipelen stelde:
 

‘En wie ben ik volgens jullie?'
 

Simon Petrus antwoordde:
 

‘U bent de messias, de Zoon van de levende God.' 

Wat is jouw antwoord?
 

Als je tot dezelfde conclusie bent gekomen als Simon Petrus,
dan ben je slechts een paar stappen verwijderd
van een persoonlijke relatie met onze liefhebbende God.
We hopen en bidden oprecht dat elk van jullie deze
conclusie zal bereiken, want we weten dat waar geluk,
vreugde en vrede alleen mogelijk zijn wanneer we het
doel van ons bestaan erkennen en onze wil overgeven aan onze Schepper.
Zoals je zal zien is Christendom niet gebaseerd op een religieus gebouw, 
formules of rituelen, maar is het een zaak van wat je zelf echt in je hart gelooft.
 

Word Een Christen: Loop Eens Door het Evangelie
Ten eerste kun je er zeker van zijn dat God
onvoorwaardelijk van je houdt en er naar verlangt
om een persoonlijke relatie met je te hebben.
 

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16).
 

Ten tweede moet je je zondige aard tegenover God toegeven,
omdat dit is wat ons van Hem afgescheiden houdt.
 

“Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de 
nabijheid van God.” (Romeinen 3:23).
 

Ten derde moet je niet meer proberen om God tevreden
te stellen door middel van je eigen inspanningen,
en je realiseren dat de verlossing door het bloed van Jezus Christus 
een geschenk is dat niemand van ons verdient. 

“Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven
is toen wij nog zondaars waren.” (Romeinen 5:8).
 
Tenslotte moet je er gewoon in stappen en God's geschenk 
accepteren -- Zijn Zoon, Jezus Christus.
 

“Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht
gegeven om kinderen van God te worden.” (Johannes 1:12).
 

Je kent hiermee nu dus de basisstappen om een Christen te worden. 
Als je als resultaat hiervan naar God's geschenk verlangt,
of naar eeuwig leven en naar Zijn gezelschap, dan ben je al zo 
dichtbij dat dit een oprechte handeling vanuit je overtuiging is. 

Jezus zegt,
 

“‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij 
de Vader komen dan door mij.” (Johannes 14:6). 

Jezus zegt ook,
 

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent,
zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten,
ik met hem en hij met mij.” (Openbaring 3:20).
 

Het ontvangen van Jezus is een kwestie van Hem oprecht vragen om
in je leven binnen te stappen, je zonden te vergeven,
en om je Heer en Verlosser te worden. 
Het is niet slechts een intellectuele onderneming,
maar veeleer een daad die voortkomt uit een oprechte 
geloofsovertuiging en een wens die voortkomt uit je hart.
 

Als je Jezus nu wil ontvangen en Zijn geschenk van verlossing 
wil accepteren dan is dat een kwestie van in Jezus geloven,
spijt hebben van je zonden, en de rest van je leven aan Hem overdragen.
Dit is niet een ritueel dat op specifieke woorden is gebaseerd, 
maar veeleer een spirituele handleiding voor een oprechte eerste stap in je overtuiging.
 

“Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat 
mijn zonden mij van U hebben weggehouden.
Het spijt me echt en ik wil nu weglopen van mijn 
vroegere zondige leven tegenover U.
Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. 
Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus,
voor mijn zonden is gestorven en dat Hij uit de dood herrees, 
levend is, en mijn gebed hoort.
Ik nodig Jezus uit om de Heer in mijn leven te worden, 
om vanaf vandaag in mijn hart te regeren en te heersen.
Zend alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen, 
en om Uw wil voor de rest van mijn leven uit te voeren.
Ik bid dit in de naam van Jezus. Amen.”
 

"Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus 
Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden.
Dan zal de heilige Geest u geschonken worden." (Handelingen 2:38)
 

Als je hebt besloten om een vandaag een Christen te worden: welkom in God's familie!
De Bijbel vertelt ons vervolgens over een manier om onze verbintenis voort te zetten.
 

Word gedoopt zoals Christus ons opdraagt.
 

Vertel iemand anders over je nieuwe vertrouwen in Christus.
 

Neem elke dag tijd voor God. Dat hoeft geen lange tijdsperiode te zijn.
Ontwikkel gewoon een dagelijkse gewoonte om tot Hem te bidden en om Zijn woord te lezen.
Vraag God om je overtuiging te versterken en om je begrip van de Bijbel te vergroten.

 Zoek het gezelschap van andere Christenen.
Probeer een groep van Christelijke vrienden om je heen op te bouwen 
die je vragen kunnen beantwoorden en je kunnen ondersteunen.
 

Vind een lokale kerk waar je God kan aanbidden. 
Als je opzkoek bent naar een Gemeente in je eigen omgeving stuur 
ons een email en wij sturen een goede gemeente in je eigen buurt