Jeugd week 28

voor de jeugd week 28

  

deze week gaan wij wat diepr in op het Christen zijn.
 

Het Christendom is eigenlijk geen religie maar een relatie..... lees maar
 
 

Christendom: Eenvoudige Waarheid
Het Christendom stijgt snel naar de top wanneer je de andere theorieën, filosofieën, 
bewegingen en religies in de wereld op een eerlijke manier onderzoekt.
Jazeker, hoe moeilijk dit ook te horen is in onze pluralistische wereldgemeenschap, 
het Christendom is anders dan alle anderen. Het mag misschien wel vreselijk dogmatisch en bekrompen klinken, 
maar de eenvoudige waarheid is dat het Christendom de enige ware religie is.
 

Christendom: Wij Geloven dat het de Enige Manier is
Het Christendom is niet gebaseerd op bewijs...maar het wordt ondersteund door bewijs.
Het mag duidelijk zijn dat iedereen zomaar zou kunnen "beweren" om God te zijn.
Het verschil met Jezus is dat Zijn leven volledig door deze beweringen werd ondersteund.
Onderzoek de geschiedenis, onderzoek de beweringen - het is absoluut een fenomenale studie.
 

Een belangrijk brandpunt voor je studie is dat Jezus meer dan 300 messiaanse profetieën 
vervulde die in de schriftteksten van het Oude Testament waren opgeschreven.
Met de ontdekking van de Dode Zee Rollen en de betrouwbaarheid van de 
Septuagint versie van het Oude Testament kun je er verzekerd van zijn,
dat deze profetieën niet na de feiten "in elkaar werden gestoken". Immers, 
van beide is het bewezen dat deze al vóór de tijd dat Jezus de aarde bewandelde bestonden.
Deze profetieën werden werkelijk door de Messias, Jezus Christus, vervuld.
Onderzoek eens de kans dat één enkele man slechts een handvol 
van de meest specifieke profetieën zou kunnen vervullen, en je zal versteld staan. 
"Hij [Jezus] zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes,
bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’” (Lucas 24:44)
 
Een ander brandpunt voor je studie is het begrijpen wat Jezus als een historische figuur zei en deed.
Geen legitieme schriftgeleerde zal tegenwoordig ontkennen dat Jezus ongeveer 2000 jaar geleden leefde, 
een groots leraar en weldoener was, en dat Hij aan een Romeins kruis werd gekruisigd 
voor de misdaad van godslastering onder de Joden. Het enige geschil dat er bestaat 
heeft te maken met de vraag of Jezus nu wel of niet drie dagen na zijn kruisiging weer uit de dood opstond,
en dat Hij feitelijk de vleesgeworden God was. Dit is waar iedereen het bewijs 
voor de herrijzenis op de proef moet stellen, zijn hart moet onderzoeken, 
en een beslissing maken over wie Jezus werkelijk was.

Jezus zei dat Hij de enige weg naar de Vader was (Johannes 14:6)
dat alleen Hij de Vader openbaarde (Matteüs 11:27; Lucas 10:22).
Christenen zeggen niet zomaar dat het Christendom de enige manier is omdat ze arrogant, dom of veroordelend zijn.
Zij doen dit omdat ze, gebaseerd op het beschikbare bewijs, geloven wat Jezus zei.
Christenen geloven in Jezus, die beweerde God te zijn (Johannes 8:58; Exodus 3:14)
die zonden vergaf (Marcus 2:5; Lucas 5:20; 7:48), en die uit de dood opstond 
(Lucas 24:24-29; Johannes 2:19 en verder). Jezus zei dat Hij de enige weg was. 
Jezus is uniek. Of Hij vertelde de waarheid, of Hij was gek, of Hij was een leugenaar.
Maar omdat iedereen het er over eens is dat Jezus "een goed mens" was, hoe zou Hij dan zowel goed als gek kunnen zijn,
of goed en een leugenaar? Hij moet de waarheid wel hebben verteld. Hij is de enige weg.
 

Boeddha herrees niet uit de dood, noch Confucius of Zoroaster. 
Mohammed vervulde geen gedetailleerde voorspellingen.
Alexander de Grote deed de doden niet opstaan en hij kon ook de zieken niet genezen.
En hoewel er veel minder betrouwbare informatie over deze "religieuze" leiders is geschreven, 
wordt er in hen geloofd en volgen miljoenen hen.
 

Christendom: Geen Religie – Een Relatie
Het Christendom is niet slechts een religie; het is een relatie met God.
Het is vertrouwen op Jezus en wat Hij aan het kruis voor jou heeft gedaan
(1 Korintiërs 15:1-4)
, niet op wat je voor jezelf kunt doen (Efeziërs 2:8-9).
Het Christendom heeft niets te maken met rijk versierde gebouwen, flamboyante predikers, of traditionele rituelen.
Het Christendom heeft te maken met het werkelijk accepteren van Jezus als je Heer en Verlosser

wordt vervolgd