Jeugd week 22

jeugd week 22
 

Vleselijke christenen kunnen het overvloedige en vruchtdragende christenleven niet ervaren.
 
 

Zij vertrouwen op eigen kunnen om als christen te leven:
 

A. Is onkundig van Gods liefde, vergeving en kracht. Of is het vergeten
(Romeinen 5:8-10; Hebreeën 10:1-25; 1 Johannes 1; 2:1-3;
 2 Petrus 1:9; Handelingen 1:8)
.
B. Wordt in het geestelijke leven heen en weer geslingerd.
C. Zit met zichzelf in de knoop. Wil doen wat goed is, maar kan het niet.
D. Laat na om in de kracht van de Heilige Geest te leven
(1 Corinthiërs 3:1-3; Romeinen 7:15-24; 8:7; Galaten 5:16-18)
.

 
De vleselijke mens 
Een of meer van de volgende eigenschappen kunnen 
de christen karakteriseren die God niet volkomen vertrouwt: 

 
Degene die belijdt christen te zijn maar zó door blijft zondigen,
moet beseffen dat hij misschien helemaal geen volgeling van Jezus Christus is,
volgens 1 Johannes 2:3, 3:6-9, Efeziërs 5:5.

De derde waarheid geeft ons de enige oplossing voor dit probleem …
 

Jezus belooft het vruchtdragende leven als gevolg van de vervulling met de Heilige Geest.

 
Jezus belooft het vruchtdragende leven als gevolg van de vervulling met de Heilige Geest.
 

Het met de Geest vervulde leven is het door Christus beheerste leven waarin 
Christus leeft en werkt door de kracht van de Heilige Geest
(Johannes 15). 

A. Volgens Johannes 3:1-8 wordt men een christen door het werk van de Heilige Geest.
Vanaf het moment van de geestelijke geboorte woont de Heilige Geest in de christen.

(Johannes 1:12, Colossenzen 2:9-10, Johannes 14:16-17).
Hoewel de Heilige Geest dus in alle christenen woont, zijn niet allen
er vol van en worden zij niet beheerst en gesterkt door de Heilige Geest.

B. De Heilige Geest is de bron van het overvloedige christenleven (Johannes 7:37-39).
C. De Heilige Geest kwam om Christus te verheerlijken (Johannes 16:1-15).
Als iemand vervuld is met de Heilige Geest, dan zal Christus verheerlijkt worden.

D. Bij Zijn laatste opdracht voor Zijn hemelvaart
beloofde Christus de kracht van de Heilige Geest,
om ons in staat te stellen getuigen van Hem te zijn (Handelingen 1:1-9).

 
Hoe kan iemand vervuld worden met de Heilige Geest? 
 

Dat lezen we volgende week weer.