Jeugd week 20

 jeugd week 20
 

 
God persoonlijk leren kennen deel 4

 
Nu je Christus hebt aanvaard

  
 

Door aanvaarding van Christus gebeurden er verschillende dingen in uw leven:

 
Christus kwam in je leven (Openbaring 3:20, Colossenzen 1:27)
Jouw zonden werden vergeven (Colossenzen 1:14)
Je werd een kind van God (Johannes 1:12)
Je ontving eeuwig leven (Johannes 5:24)
Het grote avontuur waarvoor God jou geschapen heeft,
is voor jou begonnen (Johannes 10:10)
Wil je God niet danken voor alles wat Hij voor je heeft gedaan? 
Door Hem te danken laat je Hem merken dat je Hem vertrouwt.
 

 
En hoe verder?
Onderstaand geven wij je suggesties voor uw geestelijke groei.
Die groei is het resultaat van ons vertrouwen in Jezus Christus. 
Leer Hem te vertrouwen voor de kleinste details van uw leven.

 
Bid elke dag tot God (Johannes 15:7).
Lees iedere dag in de Bijbel (Handelingen 17:11).
Begin met het Evangelie van Johannes.
Gehoorzaam God altijd (Johannes 14:21).
Wees een getuige van Christus in woord en daad (Mattheüs 4:19, Johannes 15:8).
Vertrouw God elk detail van jouw leven toe (1 Petrus 5:7).
Laat je in alles van jouw dagelijks leven leiden door de Heilige Geest,
om in Zijn kracht elke dag voor mensen om je heen een leesbare 
brief van Jezus te zijn (Galaten 5:16-17, Handelingen 1:8).
Het belang van een goede kerk
Gods Woord zegt ons dat wij “onze eigen bijeenkomsten
niet moeten verzuimen” (Hebreeën 10:25).
Houtblokken branden alleen maar goed als ze bij elkaar liggen.
Wordt een blok apart gelegd, dan dooft het vuur.
Zo is het ook in de relatie met andere christenen.
Wij hebben elkaar nodig. Zoek contact met anderen die 
Christus als hun persoonlijke Verlosser kennen.

  

wordt vervolgd