Jeugd week 16

jeugd week 16

 

God persoonlijk leren kennen deel 3
 

 
vorige week bespraken wij de verschillende manier van leven met of zonder God.

 
wij gaan er mee verder:

 
Het volgende maakt duidelijk hoe je Christus in jouw leven kunt toelaten

 
 

Je kunt Christus in jouw leven toelaten door een gebed van oprechte overgave

(Bidden is spreken met God!)

 
God kent jouw hart. Het gaat er niet om wat u in uw gebed precies zegt, 
maar veel meer aan de houding van je hart.
Je zou bijvoorbeeld het volgende gebed kunnen bidden:

 
Jezus, ik wil U graag persoonlijk leren kennen.
Dank U dat U voor mijn zonden aan het kruis stierf.
Ik open de deur van mijn leven en aanvaard U als mijn Verlosser en Heer.
Ik dank U dat U mijn zonden vergeeft en mij eeuwig leven geeft.
Wilt u regeren op de troon van mijn leven?
Verander mij zo dat ik word zoals U het graag wilt.

 
Zegt dit gebed ongeveer wat er in je leeft?
Je  mag het gebed nu direct al bidden.
Jezus staat klaar om in je leven te komen.
Hij heeft het beloofd.
 

Je kunt er zeker van zijn dat Christus in jouw leven is gekomen!

 
Hebtje Christus gevraagd in je leven te komen?
Als wij Openbaring 3:20 lezen wat is dan Zijn belofte?
Hij beloofde in je leven te komen.
Zou Hij jou misleiden?
Op grond van de betrouwbaarheid van Zijn Woord kunt 
u zeker zijn dat God jouw gebed heeft beantwoord.

 
De Bijbel belooft eeuwig leven aan allen die Christus aanvaarden
“En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon.
Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
Dit heb ik U geschreven, die gelooft in de Naam van de Zoon van God, 
opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt” (1 Johannes 5:11-13).

 
Dank God vaak dat Christus in je leven is gekomen en dat 
Hij je nooit meer zal verlaten. (Hebreeën 13:5).
Je kunt er zeker van zijn dat Christus nu in je woont en dat je eeuwig leven 
hebt vanaf het moment dat je Hem uitnodigde in jouw leven te komen.
Op grond van Zijn belofte staat dat vast!

 
Belangrijk om niet te vergeten…
Ga niet af op je gevoel!
Wij moeten het niet hebben van ons gevoel maar van Gods beloften.
Een christen leeft uit geloof (vertrouwen) 
in de betrouwbaarheid van God Zelf en van Zijn Woord.
(God en Zijn Woord), geloof (ons vertrouwen op God en Zijn Woord) 
en ons gevoel (volgend op geloof en gehoorzaamheid).
Lees ook Johannes 14:21.

 
Als christen niet afgaan op ons gevoel of emoties, maar ons vertrouwen 
stellen in de betrouwbaarheid van God en de beloften van Zijn Woord.

 
word vervolgd