Jeugd week 14

Voor de jeugd week 14

 
God persoonlijk leren kennen
 
 

God heeft jou lief en heeft de bedoeling dat jij Hem persoonlijk leert kennen

 

Gods liefde
"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder,
die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (Johannes 3:16).


Gods plan
"Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, 
en Jezus Christus die Gij gezonden hebt" (Johannes 17:3). 

 

Waardoor is het onmogelijk om God van nabij te kennen?
 

De mens is zondig en heeft het contact met God verloren. 
Daardoor kunnen wij Hem niet kennen en Zijn liefde niet ervaren.


 

De mens is zondig
“Want allen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23).
 

De mens werd als vriend van God geschapen . 
Maar wij volgden liever onze eigen weg en wilden niet afhankelijk van God zijn.
Daardoor werd het contact verbroken. Die eigenzinnigheid 
– de Bijbel noemt het zonde – wordt gekenmerkt door actief verzet of passieve onverschilligheid.

 
Zonder God
“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood” 
[en dat is geestelijke scheiding van God] (Romeinen 6:23).

 
 

God is heilig en de mens is zondig. God en mens zijn door een grote kloof van elkaar gescheiden.
Veel mensen proberen door eigen prestaties (zoals: het zo goed mogelijk leven, 
ieder het zijne geven, of vervulling van godsdienstige plichten)
God te bereiken en het contact met Hem te herstellen.

 
Maar alles mislukt…
 

 
Het volgende punt geeft aan waardoor de kloof overbrugd kan worden…