Jeugd week 13 Jeugd week 13

Sex  more than fun


In het bijbelboek Hooglied gaat het over een jongen en een meisje, de lichamelijke schoonheid en het
seksuele verlangen naar elkaar.
Alleen al, dat dit in de Bijbel staat, bewijst dat we
positief met seks bezig kunnen zijn.
Het is niet vies of fout of wat dan ook. Geloof het of niet maar seksualiteit is door God gemaakt en dan niet
alleen om je voort te planten.
Dit prachtige spel tussen twee geliefde heeft
God zelfs in zijn bijbel opgeschreven,


Dus God is pro-seks


Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. (bijbel, Genisis 2:24)

Dus vrij vertaald; een man/jongen zal het huis uit gaan en met zijn vrouw gaan samenleven en ze zullen geslachtsgemeenschap hebben, waardoor God ze ziet als één.


Wel wordt er in de bijbel ernstig gewaarschuwd
tegen MISBRUIK van seks.
Seks is veel meer dan alleen lekker. Als je verkeerd met seks omgaat, is het eventjes lekker, maar je zult nooit de diepe, bijzondere ervaring krijgen, die God er mee
bedoelde toen hij het gaf.
Want de kwaliteit van de relatie tussen man en vrouw
is veel belangrijker dan de seks.
Seks is alleen een prachtig en bijzonder middel om
-levenslang- je liefde voor de ander uit te drukken.
En dan ook nog eens zo, dat je er op uit bent
om de ANDER te plezieren.
Dan werkt seks als onzichtbare cement voor een diepe band. Daardoor worden twee mensen één.

En dat is ook meteen het geheim waarom het
bedoeld is voor twee personen.
Eenmaal seks, dan ben je verbonden aan de ander.
Dat verklaart ook waarom mensen kapot gaan, als een relatie die seksueel is geweest, wordt verbroken.
Er wordt een onzichtbare band -met name vrouwen voelen dat- in het zichtbare verscheurd ! Dus plaatste God het
-in al Zijn wijsheid- binnen het huwelijk.
Niet om ons te pesten, maar om te
voorkomen dat mensen beschadigd raken.


De bijbel is dan ook heel duidelijk over seks
voor het huwelijk.


Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld (NBG) 4 Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; (STATEN) (bijbel, Hebreeën 13:4)En in gewoon Nederlands: Het is absoluut niet vervelend bedoeld van God dat Hij moeilijk doet over seks en al helemaal niet om je te 'pesten'. Hij weet ook wel dat het heerlijk is.
Dus Hij wil het niet, OMDAT HIJ JOU WIL BESCHERMEN!!! Pas op!! zegt Hij!!!
En er is geen gevaarlijker zonde voor je lichaam dan dat,
zegt de Bijbel.
Seks is voor binnen het huwelijk, want als je het buiten het huwelijk doet, BESCHADIG je jezelf en die ander.
Heftige woorden.

Waar staat dat dan???

15 Weet u niet dat uw lichaam een lichaamsdeel van Christus is?
Kan ik dan toestaan dat een lichaamsdeel van Christus gemeenschap heeft met een prostituee?
Absoluut niet! 16 Of weet u niet dat u, door gemeenschap te hebben met een prostituee, één met haar wordt?
Want God heeft gezegd dat man en vrouw door de gemeenschap één lichaam worden. 17 Maar als u gemeenschap met de Here hebt, bent u één van geest met Hem.
18 Houd u ver van elke vorm van hoererij. Geen andere zonde heeft zó wezenlijk met uw lichaam te maken.
Als u met een andere dan uw eigen vrouw gemeenschap hebt, doet u kwaad aan uw eigen lichaam.
(bijbel, 1 Corinthe 6:15-19)

 

Als seks voor het huwelijk nou echt beperkt blijft tot één persoon, is dat dan ook zonde?
Handige en slimme lui die dat zeggen.
Lekker de mazen van de wet gevonden.
Dat heb ik ook één keer gedaan in mijn leven.
Mijn huis staat nu nog vol spulletjes van degene, waarmee ik zou gaan trouwen.
Maar het ging mooi niet door.


volgende week deel 2