Jeugd week 13

voor de jeugd week 13

 
Houden van je vijanden
 
God wil je laten zien dat hij zelfs vol liefde is
voor mensen die hem vervloeken.
En hij wil ons deze diepe liefde leren kennen.
Het is iets wat heel je leven op zijn kop zet.
Maar eigenlijk zet God alles op de juiste manier recht.
Dat is iets heel anders dan een kerk bezoeken
en daar een religieuze plicht vervullen.
 

Het gaat om je innerlijk. Je hart. Je leven.
 

Als je je leven door God laat veranderen,
komt hij in je wonen en maakt hij je
een nieuw mens. 

Dat is het mooiste wat er is. 

Echt leven. 

Leren liefhebben
 
Wat ik schrijf over de onechtheid van het instituut kerk
en over religie, betekent niet dat ik tegen het samenkomen
van christenen ben. Integendeel! Het is juist
Gods grootste verlangen dat mensen die hem liefhebben
leren om elkaar in alles te helpen.
 

Hij geeft mensen aan elkaar
om te leren leven in liefde, vergeving,
waarheid en geduld.
 

Dat is de grootste uitdaging.
God liefhebben is veel gemakkelijker dan mensen liefhebben.
Want God is toch volmaakt! Hij is zo heerlijk.
 

Al begrijpen we God niet altijd
en doet hij soms dingen die ons besef en ons geduld
ver te boven gaan, toch weten we diep in ons hart
dat God altijd het goede doet. 

Dus God liefhebben is iets wat veel makkelijker gaat
dan mensen liefhebben. Mensen zijn onvolmaakt,
hebben allerlei verborgen angsten, boosheid
en emotionele verwondingen, waardoor ze elkaar
kwetsen en teleurstellen, enz.
 

Ze trappen massaal op elkaars tenen
en doen constant dingen
waar anderen zich aan ergeren.
 

Mensen echt liefhebben is een enorme uitdaging.
Maar het is wel Gods plan: dat mensen door hem
te leren kennen, ook in staat worden gesteld
om door alles heen elkaar met een oprecht hart
lief te hebben. 

Niet doen alsof, maar echt. 

Liefde maakt de wereld gezond
 
Dat is het grootste wonder dat er bestaat.
Want echte liefde is iets wat God alleen kan geven.
Daarom is religie geen oplossing.
 

Het is enkel een diepe verandering van je hart,
door de liefde van Jezus, waardoor je
een ander mens wordt, die anderen kan vergeven
en vergeven en vergeven en vergeven,
steeds opnieuw. Net zoals God
ons altijd weer vergeeft.
 

God is dus absoluut niet tegen kerken.
Maar de echte kerk bestaat uit MENSEN, niet uit STENEN...
Dat is een groot verschil.
 

Als mensen die God liefhebben samenkomen,
is dat de echte kerk.
 

Het gaat om echtheid.
 
Ons verlangen is dat je in deze website inspiratie
en bemoediging vindt, die je helpt en uitdaagt
om ECHT te worden.
 

Als je echt met God gaat leven,
dan zul je een wandelend wonder worden:
 

Een mens dat anderen kan liefhebben.

 
 

Volgende week starten wij met een nieuwe serie