Jeugd week 12 Jeugd week 12

jongeren week 12Jezus nu op aarde
Nadat Jezus uit de dood was opgestaan is Hij nog 40 dagen op aarde geweest. Daarna is Hij naar
de hemel gegaan. Toch is Jezus ook nu nog op aarde. Hij is op aarde aanwezig door middel van Zijn
kinderen, de (kerkelijke) gemeente.
1 Korintiërs 12:27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.
Dit kan omdat het leven van Christus in alle gelovigen is gelegd, ja Jezus zelf in ons woont.
Het goede nieuws voor ons is dat het eeuwige leven nu al is begonnen terwijl wij nog in een sterfelijk
lichaam leven. Daardoor verandert ons aardse leven compleet van kwaliteit. Van dood naar levend, van
hopeloos naar goddelijk. Op alle gebieden die je kunt verzinnen. Van karakter tot relaties.
1 Johannes 4:17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van
het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.
Als je naar jezelf kijkt, merk je niet altijd dat je zo bent of leeft, maar je geest is compleet vernieuwd, omdat
God jou, geestelijk gezien, ‘in Jezus’ heeft geplaatst. Wat God betreft (vanuit Zijn perspectief gezien) ben
je nieuw.
2 Korintiërs 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is
voorbij, het nieuwe is gekomen.
En…


Kolossenzen 2:9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met
hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.
Wat jij ziet is slechts je lichaam. In je lichaam (zichtbaar) woont je geest (onzichtbaar). Hoewel je lichaam
misschien nog geen goddelijk gedrag vertoont of krachteloos is, wordt wat in je geest al waar is, door een
proces van verandering zichtbaar, als je maar gericht blijft op de liefde en goedheid van Jezus
Efeze 3:14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in
de hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte
schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld
en gegrondvest blijft in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en
de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult
volstromen met Gods volkomenheid.
In Gods ogen (geestelijke, eeuwige realiteit) hebben wij dus dezelfde positie als Jezus. Doordat we één
met Hem zijn, is Jezus in ons op aarde en daardoor zijn wij de hemel op aarde. We hebben als ‘lichaam’

wel leiding nodig, daarom zijn we één met Jezus volgens dit beeld:
Kolossenzen 1:18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk,
Jezus wil niet dat er iemand verloren gaat. Daarom reikt Hij nu door middel van de kerk (gelovigen) Zijn
hand aan hen die verloren dreigen te gaan.

Conclusie hoofdstuk 1:
Jezus en het leven van Jezus geeft ons een perfect beeld van God, een perfect beeld van hoe God met
de mens omgaat en een perfect beeld van wat God wil voor de mens.

Gods motief: liefde en bewogenheid.