Jeugd week 12

voor de jeugd week 12

God stierf voor jou

 
 
Echte liefde is wat Jezus Christus, meer dan wie ook,
op overdonderende wijze heeft laten zien
aan heel de mensheid.
 

Hij is God die mens werd (wat een wonder!)
en hij heeft zich vrijwillig laten verraden, martelen
en vermoorden. Dat deed hij, omdat hij
met een bijzondere missie bij de mensen kwam:
 

hij moest zijn leven afleggen
als een losprijs voor alle mensen
die zich van God hadden afgekeerd.
 
Hij stierf als een offer zodat zelfs zij die hem vermoordden,
verlost konden worden van hun eeuwige schuld
tegenover God.
 

Hij stierf ook voor jou!
Hoe je leven ook is of geweest is:
God is er voor jou.
 

Hij wil je al je fouten vergeven.
Hij wil je een nieuw hart geven.
Een hart dat echte liefde leert ontdekken.
 

Het doel van deze website is,
jou deze liefde laten ontdekken,
op een levensveranderende manier.
 

wordt vervolgd..........