Jeugd week 10 Jeugd week 10

jeugd week 10


Wie is Jezus?
1.2 Jezus, redder van de wereld
Hoewel de wereld en het leven op deze wereld mooie kanten heeft, is het niet perfect. Vrijwel iedereenervaart die imperfectie. 
Diep van binnen blijft er een gemis, een gevoel dat er iets niet klopt.

Relaties gaan
stuk, mensen worden ziek, honger in de wereld, rampen, dreiging, etc. etc. En, het meest onverteerbare,
iedereen gaat dood. Er zijn mensen die denken dat de dood een bevrijding zal zijn, maar dat zegt eigenlijk
niets over de dood maar over de (slechte) kwaliteit van hun leven. Voor de meeste mensen is de dood
iets verschrikkelijks want, zelfs wanneer je gezond oud wordt en je hebt je schaapjes op het droge, als je
sterft sta je met lege handen. Al je bezit en al je zekerheden, al je prestige, er blijft niets van over op het
moment dat je sterft.

Zo is het leven niet bedoeld. Sterker nog, dat is eigenlijk geen leven. Behalve dat Jezus liet zien Wie God
is, heeft Hij ook de weg geopend naar een leven dat niet langer op alle mogelijke manieren bedreigd
wordt.

Door wat Jezus zei, en Hij sprak niet namens Zichzelf maar namens de Vader, weten we wat God
eigenlijk wil. God wil dat mensen écht leven hebben en overvloed:

Johannes 10:10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen
om hun het leven te geven in al zijn volheid. (‘leven en overvloed’ zegt de NBG-vertaling)
Met de dief bedoelt Jezus de duivel. Het feit dat we in de wereld goed en kwaad zien, leert ons dat er
behalve een goede ook een kwade macht is. De duivel is degene die mensen ziek en ongelukkig probeert
te maken, of mensen probeert aan te moedigen om dat elkaar aan te doen.


In de ogen van God is het zonde dat het leven met elkaar hier op aarde niet tot zijn recht komt en dat
mensenlevens niet tot bloei komen of zelfs kapot gaan. Omdat de mens er zonder hulp niet uit komt, stuurde
God Zijn Zoon Jezus, om ons daarbij te helpen (redden).

Die helpende houding heeft God niet alleen tegenover mensen die christelijk leven of mensen die met
geloof zijn opgevoed, maar tegenover alle mensen, de hele wereld:

2 Korintiërs 5:19 Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar
overtredingen niet aangerekend.
Dit geldt dus niet alleen voor mensen die Christelijk zijn opgevoed, maar werkelijk voor iedereen:
1 Johannes 2:2 Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar
voor de zonden van de hele wereld.
Door het leven van gelovigen (in al zijn volheid) wil God zoveel mogelijk mensen bekend maken met Zijn
goedheid en liefde. Daarna maakt God een nieuwe wereld, waar al die ellende niet eens meer zal
bestaan. Dat heeft Hij beloofd.
2 Petrus 3:9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft
alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
1.3 Jezus, is onze hogepriester en koning
De spil van Gods reddingsplan voor de wereld was de dood van Jezus. Maar dat was niet het hoogtepunt
van Gods plan. Het hoogtepunt is het feit dat Jezus uit de dood opstond. Jezus werd weer levend als een
onsterfelijk mens. Hij leeft dus ook nu, op dit moment. En Zijn grootste verlangen en taak is om alle mensen
die nu nog leven en geboren worden, te helpen om ook onsterfelijke mensen te worden, met andere
woorden; om ze eeuwig leven te geven.
Johannes 3:16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die
in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld
gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.