Geliefd kind Geliefd kind

Mijn geliefd kind

 
Ik houd van jou!
Ik heb mijn eigen bloed voor jou vergoten om je rein te maken.
Je bent nieuw, geloof dat dat waar is!
Je bent lieflijk in mijn ogen en Ik schiep je zoals je bent.
Bekritiseer jezelf niet en raak niet ontmoedigd omdat je
niet volmaakt bent in je eigen ogen.
Dit leidt enkel tot frustratie.
 
Ik wil dat je Mij vertrouwt, iedere dag weer,
stap voor stap.
Blijf in mijn kracht en mijn liefde.
En wees vrij, wees jezelf!
Sta niet toe dat andere mensen je opjagen.
Ik zal je leiden als je het Mij toestaat.
Wees je mijn aanwezigheid bewust.
Ik geef je geduld, vreugde en vrede.
Verwacht de antwoorden van Mij.
Ik ben je herder en Ik zal je leiden.
Volg Mij alleen.
 
Wees niet bezorgd over jezelf,
je bent mijn verantwoordelijkheid.
Ik zal je veranderen
zonder dat je het eigenlijk zelf door hebt.
Heb jezelf lief en anderen lief omdat Ik je liefheb.
Wees niet op jezelf gericht, wees op Mij gericht.
Ik leid, Ik verander,
maar niet wanneer je het zelf probeert.
Want Ik wil jouw krachtsinspanningen niet bevechten.
Je bent van Mij.
 
Geef Mij de vreugde
je gelijkvormig aan Christus te maken.
Je enige opdracht is op Mij gericht te zijn
en op Mij alleen.
Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde.
Ik wil de vrijheid om je vrijuit lief te hebben!
Houd ermee op in eigen kracht te willen doen
wat Ik in jou wil doen.
Mijn wil is volmaakt, mijn liefde voldoende.
Ik zal in al jouw behoeften voorzien, want Ik heb je lief.
 
Je Hemelse Vader.