Brief van Jezus Brief van Jezus

Persoonlijk briefje van Jezus aan jou!Mijn geliefde, Waar ben je toch zo ijverig mee bezig? Waar ben je zo hevig naar op zoek? Naar Mij? Naar het leven? Naar Waarheid? Waarom kom je niet bij MIJ zoeken? Waarom zoeken in die vele verschillende wegen die nergens heen leiden?O ja, ze leiden naar vele bestemmingen, geloof je. Je denkt dat het wegen zijn naar het leven dat je verlangt. Maar Ik zeg je, mijn kind: richt je eens op het echte leven. Richt je eens op het echte LICHT. Laat je toch leiden naar MIJ.

Waarom?

Omdat Ik degene ben die als het echte, zuivere, betrouwbare Licht in de wereld gekomen is. Ik ben gekomen om jou het leven te geven waar je zo intens naar op zoek bent. Ik ken de mens, Ik ken jou, veel beter dan je jezelf kent. Denk je dat Ik, de maker van hemel en aarde, JOU niet zou kennen? Zou Ik je vragen en je noden niet ten volle kunnen doorgronden? Ik zeg je, mijn geliefde, dat je bij Mij bekend bent. Door en door. Van de top van je hoofd tot in je tenen.

En veel meer dan dat.

Ik begrijp al wat je denkt en voelt. Ik weet wat je hebt meegemaakt. Ik ken je hele levensloop. Ik weet wat je zoekt en IK weet wat je eigenlijk wilt. Ik begrijp je volkomen. Maar Ik wil je aanmoedigen om het net eens

uit te gooien aan de andere zijde van je boot. Want zeg eens eerlijk: ben je echt tevreden met de visvangst die je tot nu toe hebt? Heb je gevonden waar je naar op zoek bent, met je levensboot? Luister toch eens naar Mij, mijn kind en gooi je netten eens uit aan de andere zijde van je bootje. Je zult overspoeld worden door mijn goedheid. Laat je toch eens niet langer leiden door die veelheid aan stemmen die je zeggen waar je heen moet en wat je zult worden.

Ik heb je gemaakt.

Ik ken je hart veel beter dan wie ook. En Ik ben het die jou het eeuwige, echte leven kan geven. Niemand kan jou geven wat Ik voor je in petto heb. Niemand kan je het leven geven wat Mijn hemelse Vader jou wil schenken. Ik heb voor jou iets weggelegd wat je stoutste verwachtingen ver, zeer ver, overtreft. Geloof me. Het is veel meer dan je kunt bedenken. Ik heb je lief. Ik wil niets liever dan dat je MIJ leert kennen. Kom toch bij MIJ. Kom toch bij de bron van het ware leven. Ik heb je geroepen, mijn geliefde. Ik wil je bij MIJ hebben. Ik heb je lief. Luister toch eens naar deze andere stem. In plaats van altijd je oor te geven aan al die stemmen die je opeisen. Luister naar Mijn stem, de stem van Hem die voor jou aan het kruis hing. Die voor jou mens werd en voor jou doodgeslagen werd, om jouw zonden, pijn en verdriet te dragen.

Ik kan je het leven geven wat niemand anders kan geven. Ik roep je, mijn geliefde. Luister toch naar Mijn stem. Want je weet niet hoezeer Ik jou ken en hoezeer ik jou liefheb. Als je het zou weten, zou je begrijpen waarom Ik zozeer tot je wil spreken. Dan zou je begrijpen wat de betekenis van het kruis is, dat overbekende symbool. Het marteltuig waaraan Ik me liet martelen, om de straf voor jouw zonden op me te nemen.

Je denkt dat het flauwekul is. Ik zeg je dat het waarheid is. Ik kan je laten zien hoezeer het waarheid is. Als jij durft Mij de kans te geven. Als jij me toestaat je hart te onderwijzen. Ik ben er voor jou. Ik wil dat jij de stap zet naar Mij toe. Ik wil dat jij je hart opent voor MIJ. Dan kan Ik je laten zien hoe groot mijn liefde is voor jou. Dan kan Ik je vrijmaken van de ketenen die je zo binden. Ketenen van zinloosheid en onechte liefde. Zoek Mij, mijn geliefde, en je zult vinden waar je zo naarstig naar op zoek bent.

Zoek Mij: de levende, opgestane Christus, die het OFFER is voor de zonden van jou en de hele mensheid. Laat je hart uitgaan naar mijn eeuwige levenswoord, de Bijbel. Laat je hart uitgaan naar wat werkelijk voldoening en waarheid schenkt.

Laat je niet langer in met al die leringen van geesten uit de duistere wereld. Maar laat het licht van het eeuwige leven in je hart toe. Je zult merken wat een groot verschil het is. Ik beloof je dat je het zult zien. Als je Mij zoekt zul je vinden waar je zo hevig naar op zoek bent. Dan zul je niet langer verder hoeven te zoeken. Want dan zul je de waarheid gevonden hebben. Dan zul je MIJ kennen, de Alpha en de Omega, de Waarachtige en Getrouwe, de enige die jou werkelijk het leven van je hemelse God kan geven. De bron van alles wat goed is. Vertrouw maar op dit woord. Ik spreek nu tot jou. Laat je hart uitgaan naar de Bijbel, waar je werkelijk het leven dat je zoekt zult vinden.

Ik heb tot je gesproken. Ik zal je niet loslaten. Ik wil jou bij Mij hebben. Laat deze woorden in je hart blijven.

Ik heb je zeer lief. Waar ben je?


Jezus Christus van Nazareth