Song v.d maand September Song v.d maand September

song v.d. maand september 2008natuur weer een geweldig lied uit de prachtige opwekkingsbundel
dit maal 642.Al mijn zonden, al mijn zorgen
neem ik mee naar de rivier
Heer, vergeef mij en genees mij
Vader, kom, ontmoet mij hier

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag
't is een stroom van uw genade
waar 'k U steeds ontmoeten mag

Here Jezus, neem mijn leven
ik leg alles voor U neer
leid mij steeds weer naar het water
'k wil U daar ontmoeten Heer

Kom ontvang een heel nieuw leven
kom en stap in de rivier
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: 'ontmoet mij hier'

Here Jezus, neem mijn leven
ik leg alles voor U neer
leid mij steeds weer naar het water
'k wil U daar ontmoeten Heer

Leid mij steeds weer naar het water
'k wil U daar ontmoeten, Heer


Lees Ezechiël 47:1-12


Deze rivier lijkt op de river die genoemd wordt in
Openbaring 22:1-2.
Beide rivieren worden inverband gebracht
met de rivier in de Hof van Eden
(Genesis 2:10)
De rivier symboliseert het van God gekregen
leven en de zegeningen die van,
Zijn troon komen.
Het is een kalme, veilige,diepe rivier,
die naarmate hij verder stroomt, wijder wordt.

Lees Openbaring 22:1-2

Het levenswater is het symbool van eeuwig leven.
Jezus gebruikte dit zelfde beeld in Zijn gesprek met de
Samaritaanse vrouw.
Het tekent de volkomenheid van het leven met God,
en de eeuwige zegeningen, die komen als we in Hem geloven,
en onze geestelijke dorst bij Hem komen lessen.