Song v.d maand November Song v.d maand November

Song v.d. maand november


Een geweldige opwekking uit de bundel.

Opwekkingslied 570
Dit is de tijd van Elia
die 't woord van de Heer tot ons spreekt.
En dit is de tijd
van zijn dienstknecht Mozes,
die 't juk van het onrecht verbreekt.
En dit is de tijd van verzoeking,
van duisternis, net als weleer.
Maar in de woestijn
klinkt een stem, die uitroept:
'Bereid nu de weg van de Heer!'

Refrein:
Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal,
stralend als de zon met bazuingeschal.
Roep het uit, dit is het jubeljaar:
uit Sion komt het heil; uw God is daar.

En dit is de tijd van Ezechiël
waar beenderen worden bekleed.
En dit is de tijd
van uw dienstknecht David;
wij maken de tempel gereed.
En dit is de tijd om te oogsten,
de velden zijn wit als weleer.
En wij zijn de arbeiders in uw wijngaard,
die staan op het woord van de Heer.

(Refrein)

Er is geen God als Jahweh )
Er is geen God als Jahweh )
Er is geen God als Jahweh )
Er is geen God als Jahweh ) 4x

Refrein:
Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal,
stralend als de zon met bazuingeschal.
Roep het uit, dit is het jubeljaar:
uit Sion komt het heil; uw God is daar.


Lezen: 1 koningen 18:39

Alle Israëlieten zagen het,
en allen vielen op hun knieën en riepen:
‘De HEER is God, de HEER is God!’

Jesaja:  52:7-10

7 Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’

8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen:
de HEER keert terug naar Sion.

9 Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost zijn volk,
hij koopt Jeruzalem vrij.

10 De HEER ontbloot zijn heilige arm
ten overstaan van alle volken,
en de einden der aarde zien
hoe onze God redding brengt.

Noot v.d. redactie:

God zegt dat de voeten van hen die
het goede nieuws brengen "heerlijk" zijn.
Het is een prachtig voorrecht
Gods Goede Nieuws, Zijn boodschap
van bevrijding, verlossing en vrede,
te kunnen delen met andere.
Aan wie moet jij het goede nieuws doorgeven??

God is goed amen.