Song v.d maand Juni Song v.d maand Juni

song v.d. maand juni


Opwekking 544


We lezen eerst:


Jesaja 53:3-5

Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.

Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
Filippenzen 3:8

Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.


En dan nu de tekst van song 544 uit de opwekkingsbundel:

Meer dan rijkdom, meer dan macht,

meer dan schoonheid van sterren in de nacht,

meer dan wijsheid

die deze wereld kent is het waard

te weten wie U bent.

 

Meer dan zilver, meer dan goud,

meer dan schatten

door iemand ooit aanschouwd, meer dan dat,

zo eindeloos veel meer was de prijs

die U betaalde Heer.

 

In een graf verborgen door een steen,

toen U zich gaf verworpen en alleen;

als een roos geplukt en weggegooid