Levens veranderden volledig
Jezus liet ook zien dat God anders is,
dan wat godsdienstige leiders over hem zeiden.

Tot hun grote schrik ontmaskerde Jezus
hun onechtheid en hoogmoed op zeer harde wijze.
Daarnaast zocht Jezus contact met prostituees,
dieven en leugenaars. Hij toonde hen dat God
van hen houdt en al hun fouten wil vergeven,
als ze anders gaan leven. Het gevolg was
dat ze hun leven volledig veranderden.

Zo was er een belastingambtenaar die
veel mensen had bestolen door teveel tol te innen.
Na een etentje met Jezus, besloot hij de helft
van al zijn geld aan de armen te geven en
iedereen terug te betalen wat hij gestolen had.

Overal waar Jezus kwam, veranderden
de levens van mensen die naar hem luisterden
en deden wat hij zei.

Omdat Jezus de religieuze orde
ondersteboven keerde, smeedden
de godsdienstige leiders een vals plan
om hem te vermoorden.

Ze kochten een volgeling van Jezus, Judas, om,
en begonnen valse geruchten over Jezus
rond te strooien onder het volk.

Omdat Jezus God is, wist hij wat er gaande was.
Hij wist dat de tijd naderde waarin hij
zou moeten sterven als een offer
voor de schuld van de mensheid.

Jezus liet zich gevangennemen,
om op oneerlijke wijze tot de kruisdood
veroordeeld te worden.

Voor velen leek het alsof Jezus de verliezer was.
De werkelijkheid was, dat hij dat allemaal
al lang op voorhand wist...
Hij had gemakkelijk Gods bovennatuurlijke kracht
kunnen gebruiken om de soldaten die hem
gevangennamen uit te schakelen.
Maar hij deed niets.

Hij werd bespuugd, uitgescholden en geslagen,
om uiteindelijk als volmaakt onschuldige
aan het kruis gespijkerd te worden.
Een onbeschrijflijk gruwelijke marteling...

 

Wordt vervolgdMaar heb je vragen stuur ze naar ons email adres.