Noord Korea
Maandag 12 september -
Wilt u bidden voor de zeer geheime distributie van christelijke lectuur en om mogelijkheden om voorgangers te trainen?
Dinsdag 13 september -
Bid om meer christenen die in China willen werken onder Noord- Koreaanse vluchtelingen. Het werken onder de vluchtelingen is zwaar en vermoeiend, maar
biedt unieke mogelijkheden voor de verkondiging van het Evangelie.
Woensdag 14 september -
De situatie van christenen in werkkampen is verschrikkelijk. Bid dat God in deze troosteloze situatie heel persoonlijk iedere gevangen christen vandaag bemoedigt.
Egypte
Donderdag 15 september -
We vragen uw gebed voor Maher El-Gohary en zijn dochter Dina. Vanwege bedreigingen zijn ze Egypte uitgevlucht. Ze vinden het erg moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen en worden er moedeloos van. Bid om kracht, moed en hoop voor hen.
Vrijdag 16 september -
Vanwege het gerucht dat Wahib Halim Atteyah een kerk wilde bouwen op zijn eigen terrein, werd zijn huis door moslims met de grond gelijk gemaakt. Bij diezelfde aanval werden de huizen van andere christenen platgebrand. Bid voor hen om troost, rust en vergevingsgezindheid.
Bhutan
Zaterdag 17 september -
Kerkleiders huren vaak appartementen om daar diensten te houden. Wanneer dat wordt ontdekt, worden ze er meestal uitgezet. Bid dat God de christenen in Bhutan beschermt wanneer zij samenkomen.
Zondag 18 september -
Nieuwe gelovigen met een boeddhistische achtergrond worden vaak door hun familie verstoten. Bid dat ze kracht ontvangen om te blijven volharden in hun geloof in Jezus Christus.
   
Blijf bidden lieve broeders en zusters vertrouw op Hem en door kracht van het gebed
Blijf natuurlijk ook bidden voor uw naasten

Bron: opendoors.nl