Laten wij eerst lezen

Efeziërs 5:15-33

Blijf trouw aan je man, aan je vrouw

Vandaag gaat het over heel bijzondere trouw: het trouw zijn van een man en een vrouw die met elkaar getrouwd zijn.
Is dat ook: elkaar vasthouden, bij de hand houden, net als vrienden?
Nee, het is veel meer.
In de bijbel staat: als een man en een vrouw met elkaar trouwen, dan hechten zij zich aan elkaar. Weet je wat dat is: aan elkaar vastgeplakt worden.
Met elkaar trouwen is dit: (laten zien: man / vrouw van papier die op elkaar geplakt worden).
Het waren er twee, het wordt één nieuwe.
Aan elkaar geplakt en één nieuwe mens geworden.
Dat lazen we net in de bijbel: een man zal zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.


Wat is dan trouw zijn? Dat is: aan elkaar geplakt blijven.
Niet los willen trekken. Niet weer twee willen worden, maar één blijven.
Het kan soms best een beetje los gaan zitten.
Dan is trouw zijn: niet verder los willen maken. Ook niet los laten zitten.
Maar beter vastplakken. ‘Kom hier, we horen bij elkaar.’

Over die trouw gaan het vanmorgen.
BLIJF TROUW AAN JE MAN, AAN JE VROUW
1. Trouw vanuit je geloof in de Heer
2. Trouw aan jezelf
3. Trouw met de liefde van Christus

Met welke lijm zijn die twee aan elkaar geplakt?
Je hebt gevoelslijm en geloofslijm.
Als je trouwt, zit daar veel gevoelslijm bij. Je houdt van elkaar, je voelt je veilig bij elkaar, je verlangt naar elkaar. Een sterk gevoel van één willen zijn.
Het is fijn als die gevoelslijm heel sterk blijft.

Maar gevoelslijm kan opdrogen. Het kan gaan loslaten.
Wat doe je dan?  Wat doe je als je merkt dat je, je toch wel behoorlijk in de ander vergist hebt?
Als er karaktertrekken naar boven komen waar je tegenaan loopt?
Als er ruzies zijn waar je niet uitkomt, en in plaats van liefde voel je afstand groeien?
Wat kies je dan?
Blijf je dan trouw of laat je los?

Er zijn tegenwoordig veel echtscheidingen. In elke klas van de basisschool zitten wel één of meer kinderen van wie de ouders uit elkaar gegaan zijn. Jongelui zien het om zich heen. Als ik met catechisanten praat over trouwen en trouw blijven, hoor ik wat zij meekrijgen.
Ze zeggen rustig: ja maar, als je helemaal niet meer van elkaar houdt, kun je toch maar beter uit elkaar gaan.
Is het gek dat ze er zo tegenaan kijken? Dit zien ze, dit gaan ze normaal vinden.

Maar het is niet normaal.
Ook als het gevoel van liefde weg is, als de gevoelslijm opgedroogd is, moet je trouw blijven. Kùn je trouw blijven.
Vanuit het geloof in de Heer.
Er is niet alleen gevoelslijm, maar ook geloofslijm.
Elkaar vast blijven houden, trouw blijven, vanuit je geloof in de Heer.

 * * *
a. Wat we net gelezen hebben over man en vrouw, dat zijn niet een paar goedbedoelde adviezen. Het zijn bijbelwoorden, woorden van God.
De eerste vraag is: gelooft u, geloof jij in God de Vader, de Schepper; geloof je in Jezus Christus, je Heer. Geloof je dat hij iets tegen jou zegt over jouw huwelijk? Laat je toe dat hij daar alles over te zeggen heeft?
Zo niet, ga terug naar AF - leer eerst God kennen.

b. Dit stukje brief moet je lezen in het geheel. Je moet bij het begin beginnen.
Dat is: bij de genade van God door Jezus Christus. Dat God door Jezus met jou leven bezig is. Geloof je dat?
Weet je wat die genade betekent? Genade van vergeving. Je bent een mens die fouten maakt, maar ga daarmee naar Jezus Christus en krijg vergeving.
Ook de genade van verandering. Paulus schrijft erover dat de Heilige Geest een nieuwe mens van je maakt. Een mens die door God geschapen wordt.
De vraag is opnieuw: gelooft u dat, geloof je dat? Geloof je in echte verandering van je houding en je gedrag door de kracht van de Geest van Christus?

c. Als je dat gelooft, wil je dat dan ook door laten werken in dingen als je huwelijk, je gezin, je functioneren in de samenleving?
Paulus schrijft over man en vrouw, maar ook over kinderen en ouders, over slaven en hun meesters. En bij al die situaties betrekt hij de Heer, Jezus Christus.
Liefhebben, gehoorzaam zijn, opvoeden, respecteren, je personeel leiding geven - allemaal in de Heer. Voor de Heer, zoals de Heer het wil.
Alles vanuit de verbondenheid met de Heer.
Geloof je dat je zo ook in je huwelijk verder kunt komen? Wil je je leven met de Heer door laten werken in trouw zijn aan je man, aan je vrouw.
Of zie je dat los van elkaar: ik geloof in Christus - maar ons huwelijk gaat uit elkaar, daar is niets aan te doen...
Betrek dat op elkaar: geloven in Christus, leven van genade, leven door zijn Geest en daarom trouw zijn.

Laat je huwelijk niet afhangen van je gevoelslijm, maar laat je door de Geest aan elkaar plakken met geloofslijm. Want geloofslijm heeft de kracht om trouw te zijn.

2    Wát kun je dan leren vanuit het geloof in Christus als het gaat om trouw zijn?
Ik pak er twee dingen uit wat de Geest hier via Paulus zegt tegen de mannen. Maar het geldt net zo goed voor de vrouwen.
Paulus zegt: mannen, heb je vrouw lief. Hij geeft daar een dubbele verwijzing bij.
Vers 28: zó moeten mannen hun vrouw liefhebben. Zo, dat is: net als Christus.
En dan meteen erbij: zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam.

Dat zou twee dingen kunnen betekenen.
Je kunt zeggen: heb je vrouw lief, net zo veel als je je eigen lichaam liefhebt.
Maar dan is het niet meer dan: heb je naaste lief als jezelf. Net zo veel liefde.
In het huwelijk is het meer!
Het is de tweede betekenis: heb je vrouw lief, want ze is je eigen lichaam.
Je bent als man en vrouw zo aan elkaar geplakt, dat je één bent.
Je vrouw liefhebben = jezelf liefhebben.

Dat zegt Paulus nog eens extra: wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
Dat moet je niet verkeerd uitleggen. Maak er niet van: wees lief voor je vrouw, want daar word je zelf beter van. Zoiets als ‘laat ik een bosje bloemen voor haar meenemen, dan wil ze tenminste vanavond met me naar bed’. Dat is egoïstische liefde.
Nee, je vrouw of je man liefhebben, liefde geven, voeden en verzorgen zoals je je eigen lichaam verzorgt, omdat hij of zij een stuk van jou is.
(dat is de dubbele betekenis van ‘lekker stuk van me’)

Paulus schrijft dit vooral met als toepassing: geef liefde en zorg. Daar wil ik in het derde punt iets over zeggen.
Ik wil het eerst doorvertalen naar: wees trouw.

Hoe trouw ben je aan jezelf, aan je eigen lichaam?
Dat is geen vraag, lijkt me. Als je gezond in je hersenen bent, zorg je voor je lijf. Je beschermt je zelf. Als er een auto aan komt, spring je opzij.
Je neemt geen afstand van je eigen lichaam. Je zegt niet: hak die arm er maar af.
Als het wel nodig, een amputatie bij ernstige ziekte, is dat heel ingrijpend.
Je wilt je lichaam heel houden.
Je bent trouw aan je lichaam.
Je kunt soms ook wel balen van je lichaam. Je kunt best denken: ik zou dat wel anders willen. Ik wou dat ik die vetrolletjes kwijt was. Ik wou dat ik die flaporen niet had.
Maar ik heb nog nooit een mes gepakt om ze eraf te snijden.
Het is mijn lichaam. Daar zorg ik voor.

Dat vanzelfsprekende, laat dat ook de trouw zijn in je huwelijk.
Trouw aan je man, aan je vrouw, want hij of zij is je lichaam. Niet van jou los te maken.
Je kunt best wel van die ander balen. Had hij maar dit... was zij maar meer dat...
Maar trek jezelf dan niet van de ander af.
Hij of zij is jouw lichaam. Zorg voor hem, voor hem. Wees trouw.

Het is het mooist als dat vanzelf komt vanuit je liefdesgevoel, de liefdeslijm.
Maar vooral: geloof dit.
Geloof dat de Heer van jullie twee één nieuwe mens gemaakt heeft.
Begin zo aan je huwelijk - of begin er niet aan.
Ben je getrouwd en vind je dit moeilijk - maak er een gebedspunt van. Vraag de Heer om het geloof en de kracht van de Geest om het zo te kunnen zien. Je hebt je lichaam niet uitgezocht, het is zoals je het gekregen hebt. Zorg er zo goed mogelijk voor.
Je hebt je man of je vrouw waarschijnlijk wel uitgezocht, maar nu je getrouwd bent is het zoals je het gekregen hebt. Zorg zo goed mogelijk voor die ander.
Bid om het zo te mogen zien.
Vraag om geloofslijm.

3    Maar wat is dan trouw zijn?
Is dat: als je maar bij elkaar blijft? Ook wanneer je als kat en hond in één huis leeft? Of als de één de ander totaal overheerst of verwaarloost. Als je maar bij elkaar blijft...
Nee. Trouw zijn is veel meer dan bij elkaar blijven.
Ik zei net al: Paulus geeft een dubbele verwijzing. Niet alleen ‘liefhebben als je eigen lichaam’, maar ook: zo liefhebben als Christus liefheeft.
Trouw zijn met de liefde van Christus.

Paulus zegt dit vooral tegen de mannen. Hij heeft tegen de vrouwen gezegd: de man is het hoofd van de vrouw. Maar wat betekent dat voor de man? Schrijft Paulus nu: mannen, heb gezag over je vrouw, want je staat boven haar.
Nee. Mannen broeders, we krijgen een andere vermaning. Eén die we blijkbaar nodig hebben: heb je vrouw lief zoals Christus zijn gemeente liefheeft.

Mannen, heb je je vrouw lief? Ben je trouw in liefhebben?
Dat is wat anders dan ‘houd je van je vrouw?’.

Je kunt van je vrouw houden zoals je van een fles cognac houdt.
‘Heerlijk, wat kun je daar veel uithalen. Ik zou niet zonder willen. Ik geniet er zo van. Ik houd echt van haar’.
Maar je doet er nooit iets in. Je haalt er alleen iets uit, voor jezelf.
Zo kun je houden van je vrouw. Dat kan heel eenzijdig worden.
Het kan leegzuigen worden. En misschien roep je dan ook nog wel eens: ik ben het hoofd, jij bent mijn hulp. Alsof je daarmee het recht hebt om haar leeg te trekken
Liefhebben is juist: de ander vullen.
Liefde geven.
Dat is wat Christus doet voor zijn kerk. Hij zuigt zijn kerk niet leeg.
Hij geeft juist. Hij voedt en verzorgt zijn kerk.
Dat is liefhebben zoals Christus: geven aan de ander, zodat die ander tot bloei komt.
Zo wil de Heer dat jij als man trouw bent in het geven aan je vrouw.
Dat is veel meer dan bij haar blijven.
Het is wat anders dan egoïstisch houden van.
Het is trouw zijn in de gevende liefde die je leert van Christus.

En dat geldt net zo goed andersom. Vrouwen, heb je man lief. Geef liefde.
Trouw zijn in liefde, dat is trouw zijn in: de ander tot bloei laten komen. Elkaar willen vullen. In de gaten hebben of de ander leeg raakt.

Hoe zie je je man, je vrouw?
Als een fles cognac, waar jij lekker veel uit kunt halen?
Of als een ballon? Een ballon is zo niet mooi. Hij wordt pas mooi als je er lucht in blaast. Zo wordt je man, je vrouw mooier, meer mens, als jij er liefde in blaast.
Dat kan je wel wat kosten. Díe liefde vraagt God van je.

Blijf trouw aan je man, aan je vrouw.
Blijf aan elkaar geplakt, het liefst met gevoelslijm, maar zeker ook met geloofslijm.
Trouw zijn, dat is
- bij elkaar blijven, zoals je bij je lichaam blijft - je bent niet los te maken.
- liefde geven, zoals Christus zijn gemeente zorg en liefde geeft.

Amen

tip: De film fireproof