Deze week deel  4

Laten wij lezen: Jozua 24:1-28

Gods volk verbindt zich opnieuw aan de Heer - en jij?

1. Let op wat Hij voor je deed
2. Overweeg wat Hij van je vraagt
3. Geef jezelf weer helemaal aan Hem en aan zijn gemeente

Kiest dan heden wie gij dienen zult.
Dat is een tekst die vrij veel gebruikt wordt. Bij veel bijbellezers zit die wel in hun hoofd. Kies wie je dienen wilt: de HERE of andere goden.
Bij deze tekst kun je het beeld hebben van een T-splitsing, met twee richtingborden. Je kunt links, de afgoden dienen. Of rechts, voor de HERE kiezen.
Je moet één van beide kanten op.

Maar zo zegt Jozua het niet.
Deze tekst zit vaak verkeerd in ons hoofd.
Wat Jozua vooral wil zeggen is niet vers 15, ‘kies dan heden’, maar vers 14.
En vers 14 is geen vraag ‘wie wil je dienen - kies maar’. Het is een duidelijke oproep: vrees de HERE, dien Hem.
Vers 14 is één grote richtingwijzer: mensen, ga die kant op.
Of nog beter gezegd: blijf die kant op gaan. Blijf gaan op deze weg.
Je moet hier niet het beeld hebben van een T-splitsing waar je moet afremmen en dan moet kiezen: ga ik links of ga ik rechts.
Hier past meer het beeld van een doorgaande weg. Met ook een groot bord erbij: doorgaand verkeer.
Er is inderdaad ook een zijweg. Maar dat is een doodlopende weg. Die moet je niet hebben. Blijf gaan op de goede weg.
Blijf leven met de Heer.
Blijf op de weg die de Heer al zolang met je gaat.
Kijk daar vooral goed naar: de HERE neemt jullie mee op zijn weg. Hij koos steeds weer voor jullie. Blijf daarom met Hem op weg.
Dat is wat Jozua hier, namens de HERE, tegen het volk zegt.
Dat is wat ik vandaag, namens de Heer, tegen u en jou wil zeggen: let op wat de Heer voor u en jou deed.

Jozua geeft in het kort een overzicht van de geschiedenis van Israël.
Waar begon de weg van dit volk?
Niet bij hún keus voor de HERE.
Vers 2: jullie voorouders, lang geleden, dienden andere goden. Misschien kenden ze ook wel de HERE, maar ze vereerden waarschijnlijk ook de maangodin, en de god van de vruchtbaarheid, en de zonnegod, enzovoort.
Toen nam de HERE Abraham.
De HERE koos voor Abraham.
Niet andersom.
En de HERE leidde Abraham naar een ander land, naar Kanaän. De HERE zette hem op die weg. De weg van leven met de HERE alleen. De HERE als enige God.
Daarna is de HERE die weg verder gegaan, met Abraham, Isaak, Jakob (en dus niet met Esau - ook weer een keus van de HERE!).
Toen kwam dat volk in Egypte terecht. Maar de HERE liet ze daar ook niet los.
Hij stuurde Mozes en Aäron om hen daar weg te halen.
Ze gingen door de woestijn, ze kwamen bij Kanaän, ze hebben hele legers verslagen. De HERE gaf hun dat land. Niemand kon hen tegenhouden.
Nu hebben ze dat land al voor een groot deel in bezit kunnen nemen, ze mogen er van eten en drinken terwijl ze er niets voor gedaan hebben.
Mensen van Israël, zegt Jozua dus, kijk naar die hele weg die al achter je ligt. Zo is de HERE jullie God voor jullie bezig geweest.
Let op wat Hij voor je deed.

Nu sta je niet op een T-splitsing. Alsof je zomaar nu opeens moet kiezen: voor de HERE of voor andere goden.
Je staat op een weg. De weg die de HERE met jullie gaat. 
Blijf vooral op die weg.
Blijf bij de HERE.
Vers 14: vrees de HERE, dien Hem oprecht en trouw. Wat je misschien nog aan afgoden hebt overgehouden, doe die nu ook weg. Ga nu alleen verder met de HERE.

Kunnen ze dan niet iets anders kiezen?
Ja wel.
Kijk eens goed hoe Jozua dat zegt: als het kwaad is in je ogen om de HERE te dienen... als je ondanks alles wat de HERE voor zijn volk gedaan heeft, toch niet met Hem verder wilt, ja, dan kun je kiezen.
Keus zat.
Kies dan heden maar wie je wel wilt dienen. de goden die uw voorouders aan de andere kant van de Rivier gediend hebben, ooit, voordat de HERE Abraham riep. Of de goden van de volken die hier in Kanaän wonen, de volken die de HERE niet kennen.
Maar eigenlijk maakt het niet uit, wat je ook kiest.
Als je van de doorgaande weg afgaat, kom je op een groot plein waar je alle kanten op kunt. Dan kun je kiezen voor keihard werken om veel geld te verdienen, je kunt kiezen voor de hele dag MTV of the Box; je kunt je gezondheid het belangrijkste gaan vinden of het genieten van dingen. Je kunt vertrouwen op de wetenschap of elke week je horoscoop lezen.
Kies dan maar wat jou het leukste lijkt. Het loopt daar alleen wel dood.
Je komt dan niet verder.

Daarom zegt Jozua: ik zelf en mijn familie, wij weten het wel. Wij blijven de HERE dienen.
En het volk Israël antwoordt: wij ook, wij blijven op de weg van de HERE.
Lees ook hier weer goed hoe het er staat. Ze zeggen niet: wij kiezen voor de HERE. Maar: we denken er niet over om bij de HERE weg te gaan. Want Hij is onze God.
Hij heeft ons al zoveel gegeven. Zoveel bevrijding, zoveel nieuwe mogelijkheden, zoveel bescherming. Hij is al zolang met ons op weg - we willen niet anders dan met Hem verder.
‘Ook wij zullen de HERE dienen, want Hij is onze God’.

Ik nodig u uit om ook dat antwoord te geven.
En dan geldt hetzelfde: let op wat Hij voor je deed.
Je staat niet zomaar voor een keus ‘wil je met God leven of niet’.
Er ligt al een hele weg achter je.
Let op wat God gedaan heeft. Hij gaf zijn Zoon Jezus Christus.
Let op wat Jezus gedaan heeft: Hij liet zichzelf gevangen nemen, kruisigen. Zijn lichaam werd kapotgeslagen, het bloed droop eruit. Dankzij dat lijden en sterven van Jezus Christus mag jij bij God horen. Zijn kind zijn.
Dat heeft God allemaal al voor je gedaan. Zo is Hij al met je op weg gegaan.

En bij de meesten van ons is die weg van God ook te zien in je leven. Je was een klein kind en je werd hier al gedoopt. Niet jij koos voor God, maar God begon zijn weg met jou.  Het initiatief ligt bij God. Net zoals destijds bij Abraham. Nota bene, hij diende afgoden. En toch zei de HEER: ik neem jou en ga met jou op weg. En de vraag is dan niet ‘kies je voor Jezus Christus’, maar: ‘blijf je bij Jezus Christus; blijf je gaan op zijn weg’.
Die vraag komt opnieuw heel persoonlijk op u af.
Maar als je let op wat Christus voor je gedaan heeft, als je gekeken hebt naar brood en wijn en je weet wat dat betekent - dan is het toch niet moeilijk meer...

      Toch reageert Jozua heel raar als het volk zegt ‘wij zullen de HERE dienen’.
Hij zegt (vs.19): roep dat nou niet te hard, want jullie kunnen het helemaal niet. De HERE is heilig. Hij wil de enige zijn in je leven. Als je JA zegt tegen Hem, dan houdt Hij je er ook aan. Dan wil Hij ook dat je leeft voor Hem, zoals Hij gezegd heeft. Dat je echt op zijn weg gaat.
Als je dat niet doet... als je eigenlijk zegt ‘Heer, al die mooie dingen wil ik wel van U hebben, maar ik verander mijn leven niet voor U... dat neemt de HERE niet.
Als je nu JA zegt tegen Hem maar straks in de praktijk van zijn weg afgaat, dan draait de HERE om. Vers 20: Hij zal zich omkeren, u kwaad doen en u verdelgen, nadat Hij u heeft welgedaan. Dan krijg je de HERE tegen je.
Zeg dus niet zomaar JA tegen Hem.

Een vreemde reactie van Jozua.
Waarom is hij niet gewoon blij met dit antwoord van het volk?
Dat is hij wel.
Maar hij wil wel dat ze heel bewust deze keus maken.
Het mag geen automatisme zijn.
En dat is het wel gauw.
Als zo’n volksvergadering bij elkaar is en je krijgt zo’n preek en zo’n oproep ‘blijf bij de HERE’, natuurlijk roep je dan ‘ja, wij blijven bij de HERE’.
Net als hier in de kerk.
Het is gewoon weer avondmaal, natuurlijk sta je dan op en doet mee. 
Of je krijgt een kindje, natuurlijk laat je het dan dopen.
Je bent zo’n beetje 18, 19 jaar - natuurlijk ga je dan naar belijdenis catechisatie.
Het gevaar van automatisme.

Daarom deze reactie van Jozua.
Het mag geen al te makkelijk antwoord zijn ‘ja, natuurlijk dienen wij de HERE’.
Kies bewust voor Hem.
Overweeg dus ook wat Hij van je vraagt.
Hij vraagt je helemaal. Heel je hart. Hij wil de belangrijkste zijn. Heel je denken en de beslissingen die je neemt. Al je kracht, waar je je tijd en energie aan geeft.
De Heer wil dat je de keus voor Hem echt in praktijk brengt.
Zeg dus niet al te makkelijk JA.

Dat geldt ook bij het Avondmaal.
Denk er wel over na. Dat is wat het Avondmaal zegt: beproef jezelf.
Dat is niet bedoeld om je weg te jagen. Zeker niet om te zeggen: het is niet voor jou, jij bent het niet waard.
Maar wel: kom heel bewust.
Overweeg wat de Heer hier ook van je vraagt.
Neem niet alleen maar dat stukje brood, dat slokje wijn; laat je elke dag voeden door Christus. Laat je sturen door zijn Geest.
Laat de Geest van Christus in je werken en bid om zijn vruchten in je leven.
Ook als je weer samen JA zegt als gemeente: laat de Geest van Christus echt werken in onze gemeente. Laat hier de liefde van Christus merkbaar zijn.
En als je merkt dat je daar zwak in bent of je kunt niet met bepaalde mensen overweg, ga er dan mee naar Christus.
Overweeg ook dat Christus wat van je vraagt in zijn koninkrijk.

Hier wil ik niemand mee afschrikken.
Ik geloof wel dat de Heer van ons vraagt dat we heel bewust de keus maken.
Jozua dwong het volk om er echt over na te denken.
Ik nodig u uit om vandaag en de komende weken er echt over na te denken.
En geef dan jezelf weer helemaal aan Hem.
Samen ons weer verbinden aan de HERE en aan elkaar.

Dat is wat toen ook gebeurde.
Vers 25 is, denk ik, een typering van dat hele gebeuren.
Jozua sluit een verbond met het volk.
Ze verbinden zich. Aan elkaar. Jozua heeft gezegd: ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen. Het volk heeft gezegd: wij ook, wij willen ook de HERE dienen.
Ze verbinden zich aan elkaar: samen één volk van de HERE.
Ze verbinden zich samen aan Hem.
Dat wordt ook vastgelegd.
Daar kunnen ze later weer naar teruggeroepen worden.
Er wordt een grote steen rechtop gezet.
Zie je die steen: die heeft alles gehoord wat we gezegd hebben.

En reken maar dat de Israëlieten toen weer extra gemotiveerd naar huis gingen.
Jozua liet het volk gaan, een ieder naar zijn erfdeel. Allemaal hun eigen leven, maar verbonden aan elkaar en verbonden aan de HERE.

De avondmaalsviering als verbondsvernieuwing.
We verbinden ons opnieuw aan de HERE.
We verbinden ons opnieuw aan elkaar.

Doe regelmatig een avondsmaalviering
Ga mee verder op de weg die God met ons gaat, in Jezus Christus.
Doe mee in zijn gemeente.

AMEN